Doorgaan naar artikel

Stikstofrechtszaak nu om biomassa teeltgebied Siberië

Nadat actiegroep MOB eerder dit jaar een rechtszaak verloor over stikstofbesluiten rond aardwarmte in Luttelgeest, boekt het nu een succes in een zaak rond de biomassa-installatie in Siberië.

De Rechtbank van Limburg is van mening dat de provincie Limburg niet mocht afzien van handhaving tegen de stikstofuitstoot van de biomassa-installatie in teeltgebied Siberië. Deze installatie van 14,8 MW draait sinds 2019, het jaar dat de stikstofregels in Nederland door een gerechtelijke uitspraak onderuit gehaald werd. De provincie Limburg besloot de installatie daarna te gedogen, omdat er uitzicht is op een natuurvergunning. Wat zwaar weegt voor de provincie is dat de installatie onder de oude stikstofregels vergunningsvrij was en dat veel veehouderijen worden opgekocht om andere projecten stikstofruimte te bieden.

Toch vindt de rechtbank dat nog niet genoeg zicht is op een natuurvergunning en dat de provincie dan moet handhaven. Een aanvraag voor een vergunning is wel gedaan, maar niet afgerond. De provincie moet met een nieuw besluit komen, waarin het de belangen van natuur afweegt tegen belangen van de telers en het biomassa-bedrijf. Dat hoeft overigens nog niet te betekenen dat de biomassa-installatie moet stilgelegd worden.

Aardwarmte-activiteiten van Hoogweg

Er liggen mogelijk parallellen met een zaak eerder dit jaar. In januari stelde Rechtbank Midden-Nederland de actiegroep MOB nog in het ongelijk in een soortgelijke zaak tegen de aardwarmte-activiteiten van Hoogweg in Luttelgeest. De rechtbank oordeelde toen dat er feitelijk geen overtreding is, omdat de stikstofuitstoot van de kwekerij niet hoger is geworden na aanschakeling van de aardwarmte-installatie.

Ook in Limburg gaf het bedrijf achter de biomassa-installatie TBM al aan dat wanneer de biomassa-installatie zou sluiten, er geen lagere uitstoot zou optreden omdat bedrijven dan hun ketels en wkk’s opnieuw opstarten. In Limburg zijn meerdere bedrijven betrokken bij de warmtelevering.

In Limburg zijn ook de mogelijkheden voor energietransitie van tuinbouwbedrijven beperkt. De toepassing van aardwarmte stuit op bezwaren van bevingsrisico’s. De rechtbank rekent daar zelf in deze uitspraak geen extra belang aan.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin