Doorgaan naar artikel

Wijnen Square Crops: CO2-afvang biomassa rendabel

Op locatie Egchel van Wijnen Square Crops is de CO2-afvanginstallatie bijna gereed. Foto: Wijnen

Op locatie Egchel van Wijnen Square Crops is de CO2-afvanginstallatie bijna gereed. Foto: Wijnen

Wijnen gaat CO2 afvangen uit biomassa, maar wellicht op een kleinere schaal dan gehoopt.

Wijnen Square Crops was het enige voedingstuinbouwbedrijf dat in 2021 een MEI-subsidie kreeg. Voor CO2-afvang op haar biomassacentrale in Grubbenvorst werd € 1,5 miljoen toegekend, omdat de techniek nog nieuw is (early adapter). Het teeltbedrijf start in zijn andere locatie in Egchel binnenkort al wel met CO2-afvang uit een biomassa-wkk, met een eerder toegekende MEI-subsidie.

Geen tweede centrale Grubbenvorst

Een mooie stap voor verdere verduurzaming, erkent Pieter Wijnen. Hij heeft de nieuwe plannen voor locatie Grubbenvorst wel bijgesteld, omdat er geen tweede biomassacentrale komt. Deze biomassatechniek valt sinds kort buiten de SDE-steunregeling en de brandstof is duur geworden. Wijnen: “We hebben voor de MEI-subsidie in Grubbenvorst wel een grote CO2-afvanginstallatie voor biomassa aangevraagd. Dat wordt waarschijnlijk een kleinere door het schrappen van de tweede biomassacentrale. Er staat er al één in Grubbenvorst, maar de SDE-steun voor standaard toepassing van biomassa in de tuinbouw is vervallen.” Aanpassing van de plannen om wel aan de SDE te voldoen, heeft geen zin. De SDE-steun verdampt nu door de hoge gasprijs.

Terugverdientijd 4,27 jaar

De subsidietoewijzende instantie RVO schrijft dat de terugverdientijd van de ingediende investering voor de CO2-afvanginstallatie in Grubbenvorst 4,27 jaar bedraagt. Dat zal ook met een kleinere installatie een goede businesscase blijven, erkent ook Wijnen. Als hij in Egchel de CO2-afvang uit de biomassa-wkk start, kost CO2 voor dosering in de kas € 0,10 tegen een inkoopprijs van € 0,15.

De techniek van CO2-afvang uit biomassa is nog nieuw, Wijnen is een early adapter met MEI-subsidie. Foto: Wijnen.
De techniek van CO2-afvang uit biomassa is nog nieuw, Wijnen is een early adapter met MEI-subsidie. Foto: Wijnen.

Toch weet Wijnen dat een goed plan nog geen garantie is voor rendement. Wijnen zag de aardwarmtebron stil vallen door seismische risico’s en SDE-steun voor biomassa wegvallen. Wijnen: “Helaas spelen ook andere factoren een rol bij een investering. Ook het feit dat SDE-subsidie nu verdampt door de koppeling met de gasprijs brengt duurzame projecten in een scheef spoor. We hopen dat dit snel wordt hersteld en niet ook nog tot 2024 duurt.”

CO2-afvang Egchel bijna gereed

Die eerste CO2-afvanginstallatie in Egchel komt bijna in gebruik. Dat is het tweede project in Nederland met deze techniek. In Sirjansland is het DES-project (ook van telers) de eerste met deze techniek. De doorlooptijd is lang voor projecten met deze hoogwaardige technologie. Wijnen: “Dat heeft met beschikbaarheid te maken. De leverancier wordt op dit moment ook overgenomen door een derde bedrijf. We zijn klaar om een investeringsbesluit te nemen. De subsidie is er. We hopen dat de doorlooptijden gehaald worden.”

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin