Doorgaan naar artikel

Boomkwekers leveren 1.900 kilo middelen in

Kwekers in de Greenport regio Boskoop hebben circa 1.900 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd door de bezem door hun middelenkast te halen. Er deden ruim tweehonderd kwekers aan de actie mee.

De actie was door het hoogheemraadschap van Rijnland en Kring Boskoop georganiseerd in het kader van het project ‘Bezem door de middelenkast’ dat een betere waterkwaliteit beoogt. Tijdens de actie konden niet meer toegestane en ongebruikte middelen gratis en anoniem worden ingeleverd. “Daardoor kregen kwekers de kans álle middelen die zij niet meer wilden gebruiken, mee te nemen naar de inzamellocatie”, aldus Aafke Krol, projectleider van Rijnland.

Het middel waarvan de grootste hoeveelheid is ingeleverd, is linuron (merknamen Afarin, Afalon) met 158 kilo. Daarna volgden thiram (105 kilo), simazin (87 kilo) en carbofuran (77 kilo). Bestuurder Hans Schouffoer van Rijnland: “Van deze middelen is gebruik in de boomkwekerij niet meer toegestaan vanwege de grote schadelijkheid aan het milieu. Het is aan de kwekers van Boskoop en omstreken te danken dat deze niet meer in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.”

Uit eerder overleg tussen het waterschap en de boomteeltsector bleek dat het inleveren van middelen een knelpunt is voor veel kwekers. Hierdoor blijven veel verboden en ongebruikte middelen in omloop. Door deze in te leveren kunnen de middelen niet meer in het milieu terechtkomen.

Bron: Hoogheemraadschap Rijnland en Boskoop – Auteur: Stan Verstegen

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin