Doorgaan naar artikel

‘Blijf investeren in glasareaal’

Image

Greenport Holland Overheden roept de coalitiepartijen in de provincie Noord-Holland op om te blijven investeren in de glastuinbouw.

Voorzitter Sjaak van der Tak vraagt de partijen om voldoende bestemde ruimte voor  tuinbouw te houden in te zetten op modernisering van het areaal. Dat is nodig om de tuinbouw toonaangevend te laten en verbeteringen op gebied van milieu en energie te bereiken. Zo vraagt Van der Tak de partijen aandacht te hebben voor het koppelen van glastuinbouw aan CO2- en warmtenetwerken.

Om de innovatiekracht te behouden, vraagt Greenport Holland Overheden de provincie zich te blijven focussen op innovatie. Daarbij dient aansluiting gezocht te worden bij Europese fondsen en de verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) en het onderwijs. Ook vraagt Greenport Holland Overheden de provincie oog te houden voor bereikbaarheid van de greenports op de weg en via internet. Dat laatste duidt op een digitale ontsluiting van buitengebieden.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin