Doorgaan naar artikel

Asperge: vraag en temperatuur goed voor prijsniveau

Afbeelding

Stabiel verlopend, zo mag je de prijsontwikkeling tot nu toe voor asperges wel karakteriseren, in de pas met een geleidelijke weersontwikkeling zonder de rare prijsbedervende pieken die begin mei nog weleens willen voorkomen. Die rustige groei komt ook de kwaliteit ten goede, signaleren telers en handel, want die wordt als ‘prima’ aangeduid.

Wat niet wegneemt dat dit oogstseizoen in vergelijking met andere jaren zo’n twee weken later op gang is gekomen: dat geldt voor de (dure) teelten onder de minitunnels als voor de normale teelten met folie-afdekking. Er zijn ook nog percelen waar tot op heden nog niets is gestoken. “Klanten vragen mij of we na de langste dag nu ook twee weken langer doorgaan met steken”, aldus een teler met huisverkoop. Dan leg ik steeds weer uit dat taaitaai na Sinterklaas ook niet meer verkoopt.

Terug naar de teelt: het ligt voor de hand dat het productievolume dit jaar waarschijnlijk matig zal blijven. Je zou ook kunnen stellen dat de teelt van asperges min of verloopt als in de tijd dat men niet beschikte over het arsenaal bedekkingsmogelijkheden en foliesoorten zoals dat momenteel het geval is.

Voor de komende week worden matige temperaturen verwacht. Daar staat tegenover dat de productie nog niet echt op stoom is: in eigen land en in ons omringende landen. Dat gaat de komende tijd wel gebeuren.

De aanstaande week – met het Pinksterweekend in het vooruitzicht – is goed voor de verkoop van asperges. Vanwege dit gegeven, plus de temperatuurverwachting en het verder aantrekken van de producties, mag worden verondersteld dat het huidige prijsniveau op korte termijn geen wilde verschuivingen zal laten zienVerwachting: prijs handhaaft zich bij toenemende productie en vraag

 

 

Asperge AA (prijs per kilo)

Product/datum 1/5 2/5

3/5

6/5 7/5

8/5
Greenery 7.70

9.15

8.70

8.65ZON 8.15 8.40 8.55 8.30 7.95 7.95Beheer
WP Admin