Doorgaan naar artikel

Almería vestigt opnieuw productierecord

De zes hoofdteelten in de kassen van Almería hebben in het juist afgesloten seizoen een recordproductie opgeleverd van ruim 2.579 miljoen kilo, schrijft Hortoinfo op grond van informatie van de regering van Andalusië. Dit productiecijfer ligt 5 procent hoger dan het seizoen 2012-2013 toen ook al een recordproductie werd genoteerd.

Volgens deze voorlopige cijfers is de tomatenproductie met bijna 14 procent gegroeid naar 1.090 miljoen kilo. De productiegroei bij paprika blijft volgens deze cijfers gering. De bijna 550 miljoen kilo betekent dat er maar 1,7 procent meer paprika’s zouden zijn geproduceerd ondanks het langere seizoen. De komkommerproductie bleef volgens deze cijfers vrij stabiel op ruim 414 miljoen kilo (+0,7%) en de aubergineproductie zou gegroeid zijn naar 150 miljoen kilo, een groei van 2,8 % ten opzichte van vorig seizoen, toen de productie tegenviel.
Courgette was de enige teelt waarvan de productie afnam naar ruim 343 miljoen kilo (-7,4%) vanwege het New Delhi-virus (TolCNDV) dat vooral in het najaar grote verliezen opleverde. De bonenproductie zou  juist het meest gegroeid zijn: met 28 procent naar bijna 31 miljoen kilo.

Lang seizoen

De cijfers die Groenten&Fruit ter beschikking heeft geven dezelfde  tendens weer. Ook hier blijkt dat het seizoen 2013-2014 voor een recordproductie heeft gezorgd (+3% ten opzichte van het seizoen ervoor). Maar  per product wijken de cijfers soms aanzienlijk af. Zo is de paprikaproductie maar liefst 11 procent hoger uitgevallen dan in het seizoen ervoor. Dit wordt verklaard door het gunstige weer waardoor de teelt met name in het voorjaar veel langer kon worden doorgetrokken. De komkommer- en aubergineproducties zijn volgens deze cijfers beide met 6 procent gestegen en de bonenproductie met 10 procent. Volgens het seizoensoverzicht op gfactueel zou de tomatenproductie zelfs licht gedaald zijn.

Herkomst cijfers

Welke cijfers de juiste zijn, is voor Spanje vaak moeilijk te bepalen. De cijfers die Groenten&Fruit hanteert zijn volgens de leverancier reëel geregistreerde en gefactureerde hoeveelheden en prijzen. Hoe de cijfers van de regering van Andalusië tot stand komen is niet bekend. De door de overheid geleverde sectorcijfers worden nog al eens betwist. Zo heeft algemeen secretaris van de telersvakbond Coag Almería begin juli dringend opheldering gevraagd over de herkomst van de cijfers. Niet alleen de prijzen kwamen irreëel over. Hij sprak ook het vermoeden uit dat in de exportcijfers de gereëxporteerde Marokkaanse producten zitten verstopt. Dat laatste was voor hem meteen aanleiding om in de nieuwe GMO-regeling beter toezicht op de Marokkaanse importen te eisen.

Share this

Afbeelding
Gerard Boonekamp

oud-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin