weblog

‘Stikstof in de vollegrond’

Regels en weer nieuw opgelegde regels, waardoor de bedrijfsvoering steeds meer ingekaderd wordt, zijn voor een ondernemer nooit leuk en zeker niet als je steeds weer opnieuw geconfronteerd wordt met investeringen.

Onze plantaardige sector is opvallend stil, terwijl ook hier allerlei maatregelen en verplichtingen opgelegd worden. Denk bijvoorbeeld aan gebruiksnormen, PlanetProof en de verplichte drukregistratie.

Deze maatregelen vragen tijd en geld en dat is dan ook één van redenen dat er steeds meer grootschalige bedrijven ontstaan, ook in de vollegrondstuinbouw.

Nadelen van schaalvergroting

De tijd dat je in één straat meerdere vollegrondsbedrijven kon bezoeken ligt al weer een tijd achter ons. De ondernemer spreek je niet altijd meer, maar een uitvoerder of manager.

We moeten opletten dat we niet dezelfde problemen van de veehouderij gaan krijgen

Schaalvergroting en professionalisering heeft zijn goede kanten, maar we moeten opletten dat we niet dezelfde problemen van de veehouderij gaan krijgen. Grote hoeveelheden van hetzelfde gewas en vaker op hetzelfde stuk, kan leiden tot meer verschraling van de bodem, een slechtere structuur, meer uitspoeling en dus ook stikstofverlies. Om maar te zwijgen van monotonie in het landschap.

Problematiek van stikstof

De problematiek van stikstof op de droge zandgronden in het Zuiden en Oosten is iedereen wel bekend. Het blijft heel belangrijk om bewust te werken aan bodemverbetering en het voorkomen van uitspoeling en een optimale benutting van mineralen. Dat werkt twee kanten op. Er wordt met een zo goed mogelijk gewas een zo hoog mogelijke opbrengst gehaald en we laten als sector zien dat we steeds bezig zijn met het voorkomen van uitspoeling. Hiermee blijven hopelijk nog strengere regels weg van onze mooie bedrijven.

Beurzenseizoen

Het beurzenseizoen is weer volop begonnen. Doe er uw voordeel mee en bezoek de standhouders met bovenstaande in het achterhoofd. Waar kan ik mijn bodem mee verbeteren, welke producten of teeltmethodieken kan ik implementeren in mijn bedrijfsvoering?

Probeer zeker niet steeds opnieuw wat nieuws uit, voorkom een zwalkende bedrijfsvoering en beleid. Dat laten we maar aan de politiek over.

Of registreer je om te kunnen reageren.