Doorgaan naar artikel

Westland: Natuurplan provincie knelt in glasgebied

Westland denkt dat stikstof- en natuurplannen van Zuid-Holland knellen voor de glastuinbouwgemeente. Westland wil met het bedrijfsleven doelen halen.

Zuid-Holland heeft haar Programma Landelijke Gebied voorgelegd aan gemeentes. De provincies hebben daarin de opgave natuurwaarden te herstellen, onder andere door middel van reductie van stikstof en het verbeteren van de waterkwaliteit. Westland kan zich vinden in de hoofdlijnen van het programma. Alleen passen de maatregelen lastig in een glastuinbouwgemeente, waar het buitengebied vrijwel geheel uit kassen bestaat.

In een toelichting stelt de gemeente: “Voor een deel van de opgaven is ruimte nodig. Vrij beschikbare ruimte in Westland is schaars en daar waar ruimte is, is de grondprijs (vanwege de glastuinbouw) in verhouding veel hoger dan in de rest van Nederland. Ruimte voor bijvoorbeeld de aanleg van extra waterbergingen en de uitbreiding van natuurgebieden gaat altijd ten koste van ander gebruik. Daar zal een weloverwogen keuze gemaakt moeten worden.”

Sector vertrouwen geven

Er zijn ook opgaven om waterkwaliteit te verbeteren en stikstofuitstoot terug te brengen. Dat kan volgens Westland gaan om het stoppen van grondwateronttrekkingen, maar ook tegengaan van de verzilting van het grondwater. Hier is de glastuinbouw zelf al behoorlijk mee op koers, stelt Westland. “Vanuit de glastuinbouwsector worden op dit moment al stappen gezet richting het behalen van deze doelen. De innovatiekracht van de Westlandse glastuinbouwsector laat hier zien waar ze toe in staat is. Wij stellen voor deze innovatiekracht mede te gebruiken voor het behalen van deze doelen. Hier is wel het commitment van andere overheden noodzakelijk.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin