teeltgeluid

laatste update:19 sep 2016

‘Veel meeldauw, door het vocht en de warmte’

Eind juli gaf courgetteteler John Reijnders aan 'al heel wat achter de rug te hebben', doelend op de water- en hageloverlast in de periode daarvoor. "Twee weken geleden hebben we ook weer wat hagel gehad", meldde hij vorige week. "Het is deze keer niet zo veel", klinkt het bijna laconiek-berustend. "We hadden op een perceel wat schade."

In de week van 5 september oogst hij in enkele najaarsteelten van het ras Dunja en nog wat proefrassen. Die zijn rond 20 juli geplant. De oogst kwam in de laatste week van augustus op gang, op een perceel waar eerder een groenbemester stond. "We hebben dit jaar geen dubbele plantingen met courgette. Dat kwam niet uit vanwege het water. We konden de zomerteelt niet planten, daardoor moesten we langer blijven doorgaan met de oogst in de vroege teelt. Zo is alles naar achteren verschoven." Het groenbemester-perceel is aanvullend bemest met wat drijfmest, met Entec en wat patentkali.

De kwaliteit van Dunja is wel goed, met veel productie, Wel is de druk van meeldauw het hele seizoen al hardnekkig, merkt Reijnders op. "Warm en vochtig, het ligt voor de hand dat dat de oorzaak is." Voor de bestrijding kan hij Topaz en Amistar Top inzetten, maar het effect daarvan valt niet altijd mee. "De druk is gewoon te hoog."

In de kas teelt hij bolcourgettes, nu voor het derde jaar. De afzet loopt, net als zijn courgette in de vollegrond, via telerscoöperatie Fossa Eugenia.

AUTEUR JOOST STALLEN

Of registreer je om te kunnen reageren.