‘Geen heel seizoen tegen dergelijke prijzen’

Begin maart plantte Werner en Henry Louwerse in Serooskerke hun vroegste venkel die ze rond 26 mei oogstten.

"Dat is niet vroeg, maar ook niet extreem laat", aldus de Zeeuwen. Ze plantten ongeveer wekelijks 50.000 tot 60.000 stuks; tot de eerste week van april was dat Solaris, daarna Floro. "Floro is minder gevoelig voor schot, vandaar." De laatste Floro werd eind mei geplant.

Schade door klapperen doek

Qua gewasontwikkeling hebben de plantingen het goed gedaan. "Ik had verwacht dat ze zich langzaam zouden ontwikkelen, maar gaande weg viel dat mee. De plantingen onder vliesdoek hebben wel wat geleden van de wind en de regen, met name de kantrijen door het klapperen van het doek. Er zijn ook gaten in het doek gevallen, waardoor de planten daar iets minder stonden, maar wel gewoon te oogsten. De kantrijen konden we pas later oogsten. Voor ons is dat geen probleem, want we oogsten met een wagen met oogstband. Wel snijden we normaal 2 rijen per man; nu kwamen de kanten die bleven staan niet altijd mooi uit met het aantal snijders. Het is toch gemakkelijker alles in één keer weg te werken." Ondanks dat was de productie naar tevredenheid. "We hebben ruim 20 ton per hectare geoogst, dat is mooi."

Last van Italianen

In de eerste week was de prijs met €1,30 tot €1,40 per kilo prima, maar daarna zakte het al snel naar 50 tot 60 cent. "Dat is absoluut te laag! Je kunt niet een heel seizoen tegen dergelijke prijzen produceren. Dat moet toch wel minimaal 70 cent zijn, wil je er iets aan kunnen verdienen", aldus Louwerse op 18 juni. "Er zit wel iets werking in de markt, maar behoudens de eerste twee weken is de prijs dit seizoen niet best. Het schijnt te komen door de Italiaanse venkel die langer op de markt is gebleven."

Schoffelen met perslucht

Het onkruid bestreed Louwerse in de vroegste plantingen met Centium+Stomp, meestal gevolgd door twee keer schoffelen met perslucht. Die perslucht blaast het onkruid tussen de rijen weg. In de overige plantingen volstaat mogelijk alleen het schoffelen, want dit jaar is de onkruiddruk laag, mede door de droogte.
Louwerse kan de gewassen beregenen vanuit een ondergrondse zoetwaterbel in een kreekrug. "We proberen die bel aan zoet water die daar zit te laten groeien. We zitten daarvoor in een proefproject. Hier op Walcheren vormt de mogelijkheid tot beregenen hét knelpunt voor de groenteteelt." Beregenen doet hij met een haspel met sproeiboom.

Knelpunt bemesting

Een ander knelpunt is de bemesting. "We mogen maximaal 180 kilo stikstof per hectare strooien. Dat is te weinig, maar we moeten het ermee doen. We strooien aan de basis 130 kilo en geven een bijbemesting van 50 kilo met MAS of kalksalpeter als de stikstof snel moet werken. Ik heb de indruk dat kalksalpeter wel leidt tot iets meer gebarsten knollen. Maar het is nog te vroeg om die conclusie nu al te trekken."

Bekijk ook de fotoreportage over de schoffel met perslucht.

Of registreer je om te kunnen reageren.