Vollegrond

Nieuws

Nieuwe etiketten voor te stapelen middelen

De opgebruiktermijn van gewasbeschermingsmiddelen met op het etiket de momenteel geldende voorschriften voor gestapeld gebruik eindigt op 6 oktober 2022. Dat geldt voor vier werkzame stoffen.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het stapelen van vier werkzame stoffen beperkt vanwege de ongewenste milieueffecten. De werkzame stoffen waar het om gaat zijn abamectine (o.a. Vertimec Pro), deltamethrin (o.a. Decis), esfenvaleraat (o.a. Sumicidin Super) en chlorantraniliprole (o.a. Coragen).

Opgebruiktermijn eindigt

De opgebruiktermijn van deze middelen met voorschriften voor gestapeld gebruik eindigt op 6 oktober 2022. Dat betekent niet dat de werkzame stoffen als zodanig vanaf dat moment verboden zijn, maar wel dat er nieuwe gebruiksvoorschriften gaan gelden.

Nieuwe gebruiksvoorschriften

De per oktober ingaande nieuwe gebruiksvoorschriften moeten bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en mogelijk verdere beperkingen van de toelatingen van de middelen met de genoemde werkzame stoffen voorkomen. De voorschriften hebben mogelijk consequenties voor de gewasbeschermingspraktijk; daarbij is een verdere inzet op Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming nodig.

De NVWA gaat in 2023 toezicht houden op de nieuwe gebruiksvoorschriften.

Of registreer je om te kunnen reageren.