Vollegrond

Nieuws

Lager seizoenskrediet slecht geleid teeltbedrijf

Onenigheid tussen eigenaren van een teeltbedrijf nopen Rabobank tot beperken van seizoenskrediet of zelfs het schrappen.

Dat blijkt uit een rechtszaak voor de ondernemingskamer van Gerechtshof Amsterdam.

De zaak draait om een splitsing van een groentebedrijf om zo de besturing weer op orde te krijgen. De eigenaren werken niet goed samen en komen niet tot overeenstemming om het bedrijf te splitsen.

Onafhankelijke bestuurder aanstellen

De ondernemingskamer besluit in deze zaak een partij aan te wijzen die onderzoek doet naar de gang van zaken binnen het teeltbedrijf en stelt een onafhankelijke bestuurder aan met beslissende stem. De ondernemingskamer ziet echter af van het schorsen van één van de bestuurders.

Onwerkbare relatie, hogere kredietrisico‘s

Het standpunt van de Rabobank is in deze zaak belangrijk omdat het laat zien dat de continuïteit in het geding is. Dat is een belangrijke bepaling voor de ondernemingskamer. Rabobank stelde in een ingebrachte brief (op een kredietaanvraag) dat de onwerkbare relatie tot hogere kredietrisico’s leidt. De bank krijgt nu van twee afzonderlijke adviseurs informatie, zonder dat deze gevalideerd wordt door een accountant.

Of registreer je om te kunnen reageren.