Doorgaan naar artikel

Wayland kan derivatenzaak Rabobank mogelijk doorzetten

Wayland kan mogelijk toch de rechter laten oordelen over een claim bij Rabobank over schade door renteswabs in 2008.

Glasgebiedontwikkelaar Wayland claimt schade te hebben door riskante financieringsadviezen en producten rond 2008. Veel meer Nederlandse bedrijven hebben die schade van producten van verschillende banken. De kernvraag is echter of de zaak van Wayland verjaard is. In hoger beroep oordeelde de rechter van wel, maar in een advies van de procureur-generaal van de Hoge Raad wordt de uitspraak van de rechter nu in hoger beroep deels onderuit gehaald.

Afstand gedaan van de verjaring

Volgens dat advies zou de zaak opnieuw onderzocht moeten worden. Het hoger beroep blijkt niet alle afwegingen juist te hebben gemaakt, zo staat in het advies. Medio 2024 doet de Hoge Raad uitspraak. De rechter heeft in hoger beroep onvoldoende meegenomen dat Wayland claimt dat Rabobank afstand heeft gedaan van de verjaring. Er is in ieder geval niet voldoende onderzocht door de rechter of inderdaad afstand van verjaring is gedaan door de bank. Als de zaak niet verjaard is, kan Wayland alsnog inzetten op het verkrijgen van een schadevergoeding via een proces.

Opnieuw oordelen

Wayland baseert zich onder meer op uitlatingen van de bestuursvoorzitter van de bank tijdens een eerdere hoorzitting van de Commissie van Financiën van de Tweede Kamer over de renteswaps. Daar verklaarde de bank zich er niet van bewust te zijn dat Rabobank een beroep doet op verjaring en dat Rabobank zich ook niet zal verschuilen achter een verjaringsverweer, Ook stelt Wayland dat met Rabobank is afgesproken dat de kwestie zou worden geparkeerd en dat Wayland al haar rechten zou behouden. Rabobank weerlegt dat. Daar moet dus mogelijk opnieuw een rechter over oordelen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin