Vollegrond

Nieuws

LTO vraagt om crisismaatregelen droogte

LTO Nederland vraagt om landelijke crisismaatregelen vanwege de droogte. Het gaat om technische en economische maatregelen. LTO bestempelt de situatie nu als een crisis.

Bij technische maatregelen gaat het om versoepeling van regels voor uitrijden van mest, het aanwenden van vanggewas als veevoer, versoepeling van de zaaiverplichting voor groenbemester en aangepaste regimes voor beregeningsverboden.

Economische maatregelen liggen in de sfeer van belastingen, de Brede Weersverzekering en de contractuele verplichtingen van akkerbouwers met de aardappelverwerkende industrie.

Geen regen voorspeld de komende 2 weken

Volgens LTO zijn maatregelen nu nodig omdat de gevolgen van de droogte rampzalige proporties aannemen voor de boeren. Zeker nu de weersvoorspelling nog 2 weken nauwelijks neerslag in petto heeft.

De belangenorganisatie is in overleg met verschillende ministeries om te praten over een pakket van crisismaatregelen.

Technische maatregelen

De maatregelen die LTO voorstelt zijn:

  • LTO Nederland wil geen aanscherping van beregeningsvoorschriften en vanuit de regionale LTO-organisaties worden intensieve gesprekken gestart met waterschappen ter voorkoming van mogelijke beregeningsverboden. Bekijk het overzicht met beregeningsverboden
  • Het verlengen van de uitrijperiode van drijfmest op gras- en bouwland met 2 weken tot 15 september. Boeren kunnen zodoende het groeiseizoen verlengen binnen de geldende mest- en milieuregels.
  • Boeren krijgen meer tijd om vanggewassen in te zaaien na de oogst van bijvoorbeeld mais. Boeren moeten deze vanggewassen ook kunnen benutten als veevoer. LTO Nederland wil dat dit gewas, vaak gras, als veevoer kan worden geoogst.
  • Boeren krijgen de mogelijkheid om in het najaar opnieuw gras in te zaaien. Dit is nu aan strikte regels gebonden (scheurverbod).
  • LTO Nederland gaat in overleg met Rijkswaterstaat over voldoende waterinlaat vanuit de grote rivieren.

Economische maatregelen

De economische crisismaatregelen die LTO voorstelt:

  • LTO Akkerbouw treedt in overleg met de aardappelverwerkende industrie over de dramatische situatie bij de aardappelboeren als gevolg van de droogte.
  • LTO Nederland gaat in overleg met verzekeraars en overheid over het aantrekkelijker maken van de brede weersverzekering door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting.
  • LTO Nederland gaat in overleg met diverse ministeries over versoepeling van belastingbetalingen, bijvoorbeeld uitstel betaling inkomstenbelasting 2017 en verrekening in aangifte 2018.
  • LTO Nederland gaat met RVO.nl in overleg over mogelijk korten op de subsidie op bloemrijke grasranden.

Of registreer je om te kunnen reageren.