Vollegrond

Nieuws

Schouten stemt in met verkorte toelating glyfosaat

Nederland stemt in met een beperkte toelating van onkruidbestrijder glyfosaat voor een periode van 5 jaar. Dat meldt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), aan de Tweede Kamer.

De minister zegt ‘in het licht van het bereiken van een compromis met de andere lidstaten in te stemmen met een kortere goedkeuringsperiode’.

Nederland steunde aanvankelijk het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat voor een periode van 10 jaar toe te laten. Er is, zo blijkt uit de antwoorden van Schouten in een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer, geen reden om op basis van wetenschappelijke argumenten tot een ander oordeel te komen. Ook het onderzoek van een groep internationale wetenschappers onder leiding van Wageningen UR brengt de minister niet op andere gedachten. Volgens dat onderzoek komt glyfosaat en het daarvan afgeleide afbraakproduct AMPA op veel plaatsen in de bodem voor. De minister zegt dat de concentraties waarin die stoffen gevonden worden geen gevaar opleveren voor mens, dier en milieu.

Alternatieven voor glyfosaat

De minister wil zich inzetten om samen met andere lidstaten en de landbouwsector te werken aan alternatieven voor glyfosaat. “Het is mijn ambitie om de transitie naar duurzame gewasbescherming te versnellen, samen met de sector. Daarbij zijn chemische middelen niet meer het fundament, maar het laatste middel om gewassen te beschermen.”

De permanente commissie voor planten, dieren, veevoer en levensmiddelen (Scopaff) zal volgende week het compromisvoorstel bespreken en daar waarschijnlijk ook over stemmen.

Lees meer artikelen over glyfosaat

Of registreer je om te kunnen reageren.