Vollegrond

Nieuws

‘Arbeid wordt knelpunt nummer een in broccoli’

Broccolitelers vinden de beschikbaarheid van goed personeel het grootste knelpunt van het afgelopen seizoen. Schaarste aan arbeid zou in de toekomst zelfs kunnen leiden tot krimp van het areaal. Iets minder knellende zaken zijn smet en de onkruidbestrijding in een matig verlopen seizoen.

Broccolitelers in Noord-Holland constateren dit jaar dat de beschikbaarheid van goed geschoold personeel uit Polen duidelijk afneemt. De mensen die wel (via uitzendbureaus) beschikbaar zijn, zijn (soms beduidend) minder geschoold. Tijdens het seizoen hebben ze hun toevlucht gezocht tot Hongaren, Roemenen en Oekraïners.

Ook ontstaat het verschijnsel dat goed geschoold personeel dat al jaren bij dezelfde teler werkzaam is, van baan verandert. De beschikbaarheid aan alternatieve banen neemt toe. Dat zijn concurrerende banen, want de arbeidsomstandigheden zijn vaak beter dan in de tuinbouw.

In Noord-Holland speelt verder de concurrentie van de teelt van pioenrozen die in juni geoogst worden en de oogstperiode van hardfruit in september/oktober.

Broccolitelers denken er inmiddels over om zelf of gezamenlijk een wervingscampagne te starten om aan voldoende en goed opgeleid personeel te komen. Sommigen geven al wervingsgeld aan medewerkers die nieuw personeel weten te werven dat aan de eisen voldoet.

Andere knelpunten

De onkruiden perzikkruid en kleine brandnetel vormen in Noord-Holland een toenemend probleem. De huidig toegelaten middelen bestrijden deze onkruiden onvoldoende. Naast een pleidooi voor betere middelen, zoeken telers het in een meer mechanische aanpak met bijvoorbeeld camera-gestuurde schoffelmachines, maar dan moeten de bodemomstandigheden wel meezitten. Bij menig teler was dit seizoen dan ook sprake van flink wat uren handmatig onkruid wieden en dat betekent een flinke kostenpost.

Smet en/of zwarte puntjes in het scherm speelt dit seizoen veel meer dan in voorgaande jaren. Met name in de relatief warme maanden september en oktober, nog verder in de hand gewerkt door de overvloedige neerslag in september. De oorzaak kan alternaria zijn, maar ook pseudomonas. Er wordt ook gedacht aan meeldauw, met alternaria als secundaire aantasting. Er zijn verschillen in gevoeligheid tussen de rassen, maar het zijn toch vooral de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor de hoge mate van ziektedruk.

Matig seizoen

Vrijwel alle broccolitelers bestempelen het jaar 2017 als matig. De opbrengsten liggen rond 10 ton en dat zijn geen topopbrengsten. De prijzen waren over het algemeen ook niet erg geweldig. Nog nooit verliep de handel in broccoli zo moeizaam dan dit seizoen. De oorzaak daarvan is niet geheel duidelijk, maar voor de export naar Groot-Brittannië wordt de Brexit genoemd, waardoor het Britse pond in waarde gedaald is.

In het vroege segment zat de Spaanse broccoli langer in de weg dan gebruikelijk. Vooral in de najaarsteelten zorgde smet voor productieverlies. Het kwaliteitsverlies daardoor was desastreus voor de handel in broccoli. De prijzen trokken trok eind september dan wel wat aan, maar aan de vraagzijde bleef het nog steeds angstvallig rustig.

Of registreer je om te kunnen reageren.