Vollegrond

Nieuws

Peen en asperge van slag door ‘winter’

Bij de onderdekkersteelt van peen is de loofvorming al weer op gang gekomen en bij onverwarmde asperges in de vollegrond onder zwart/wit folie steken de eerste asperges al de kop op. Het zijn twee voorbeelden van wat de huidige weersomstandigheden te weeg brengen. Niemand heeft ervaring met de huidige omstandigheden in december, dus is het afwachten welk effect dit zal hebben.

Bij de onderdekkersteelt van peen zie je op een aantal percelen de rijen peen al staan.  De wortelen hebben nieuw loof gevormd dat inmiddels door het flinke pak stro is heen gegroeid. Dat op zich is geen ramp, maar het is natuurlijk wel de vraag hoe het zal gaan met de wortelen die onder dat stro zitten. Zeker als de huidige temperaturen nog een tijdje aanhouden, en daar ziet het vooralsnog wel naar uit. Dat een aanhoudende zachte winter niet bevorderlijk zal zijn voor de kwaliteit van de wortelen staat wel vast.

Asperge al actief

Bij asperge doet zich inmiddels het verschijnsel voor dat op percelen die ter overwintering al onder zwart/wit folie zijn gelegd, de eerste asperges de kop op steken. Dat betent dat de planten dus niet of nauwelijks in rust zijn gegaan en alweer bezig zijn met het gebruiken van de opgeslagen suikers. Het gaat maar om kleine hoeveelheden die nu geoogst worden, dus dat zal niet zo'n grote impact hebben, maar het is meer in hoeverre het tot nu toe ontbreken van een echte winterrust zal gaan doorwerken in de productie en de stengeldikte.

Of registreer je om te kunnen reageren.