Vollegrond

Nieuws

Vollegrondsgroente.net verder met kennisuitwisseling

De organisatie van de vaktechnische en studieclubondersteuning in de vollegrond wordt voor bijna alle gewassen een taak voor het nieuw opgerichte Vollegrondsgroente.net.

Uitzonderingen zijn asperges en aardbeien. De vaktechnische kennisoverdracht voor deze twee gewassen wordt primair georganiseerd door de zuidelijke LTO's ZLTO en LLTB. In de taakuitoefening van Vollegrondsgroente.net  zullen wel gezamenlijk met LTO organisaties worden opgetrokken. Dit is onlangs duidelijk geworden.

De oprichting van de particuliere organisatie Vollegrondsgroente.net. is het gevolg van het verdwijnen van het LTO-vollegrondsgroente.net per 1 mei. Deze landelijke opererende vaktechnische organisatie viel onder LTO-Groeiservice. De aandeelhouders van (LTO-Noord, LLTB, ZLTO en Stichting Glastuinbouw Nederland) besloten dit voorjaar de stekker uit LTO-Groeiservice te trekken.

Initiatiefnemers van Vollegrondsgroente.net zijn Ulko Stoll en Nico Bakker. Stoll was tot voor kort teammanager LTO-vollegrondsgroente.net, Bakker was gewasmanager voor onder andere brassica's.

Volgens Stoll zullen telers weinig of niets gaan merken van de organisatorische aanpassingen. "Kerntaak blijft het organiseren van platforms voor kennisoverdracht en voor telersnetwerken. Wat dat betreft verandert er niets. Wel anders dat we net als onze doelgroep nog meer dan voorheen vanuit ondernemersperspectief activiteiten zullen ontplooien. Vollegrondsgroente.net is als BV een onderneming tussen andere ondernemingen." Naast de medewerkers is ook LTO Noord participant.

Bekende activiteiten als vaktechnische en bedrijfseconomisch gerichte winter- en zomerbijeenkomsten, praktijkdagen en demo's blijven georganiseerd worden, daarnaast zijn de leden van Vollegrondsgroente.net de eersten die kunnen profiteren door wat Stoll aanduidt als innovatie-activiteiten als ziekten-waarschuwingssystemen.

Hij benadrukt verder het landelijke karakter van de nieuwe organisatie. "De vaktechnische kennisuitwisseling voor asperges en aardbeien is weliswaar onder de paraplu van de in Zuid-Nederland actieve standsorganisaties gebracht, maar dat betekent niet dat de telers van deze gewassen buiten deze regio het in het vervolg van informatie verstoken blijven. Vollegrondsgroente.net blijft deze leden bedienen, met de inbreng van de bestaande gewasspecialisten (voor asperges is dat Ronnie de Hoon, en voor aardbeien Joan Bus). Omgekeerd blijft Nico Bakker beschikbaar en actief voor telers in Limburg voor een gewas als bloemkool."

Of registreer je om te kunnen reageren.