Vollegrond

Nieuws

Doek valt voor LTO-Groeiservice

LTO-Groeiservice, gericht op collectieve kennisontwikkeling en –uitwisseling in de tuinbouw, houdt op te bestaan.

De beslissing van ZLTO, LLTB en LTO-Noord is mede het gevolg van het streven van deze organisaties om de belangenbehartiging en vaktechnische belangenbehartiging onder één paraplu te brengen.

LTO-Groeiservice is een zelfstandige bv waaronder momenteel nog LTO-Vollegrondsgroente.net valt. Over de status van de werknemers van Vollegrondsgroente.net bestaat onduidelijkheid. Er zou sprake van zijn dat hun arbeidsovereenkomst met Groeiservice per 1 mei vervalt.

De aandeelhouders van LTO-Groeiservice (LTO-Noord, ZLTO, LLTB en Stichting Glastuinbouw Nederland) hebben besloten de stekker uit de vaktechnische organisatie te trekken vanwege financiële redenen en vanwege het streven meer stroomlijning aan te brengen in de vaktechnische ondersteuning en belangenbehartiging, licht voorzitter van LTO Vakgroep vollegrond Jan Roefs desgevraagd toe. "Door het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw zijn de inkomsten voor Groeiservice onder druk komen te staan. Daarnaast denken we dat het met vaktechniek en belangenbehartiging onder één dak gemakkelijker wordt om sturing te geven aan omvangrijke, vaak sectoroverschrijdende thema's als het mestbeleid. Zo'n onderwerp bevat facetten waarvoor frequent overleg tussen LTO en de leden nodig is".

De taakstellingen van een zelfstandig opererende organisatie als Groeiservice hoeven ook niet altijd parallel te lopen met belangenbehartiging, maakt Roefs duidelijk. "In de nieuwe opzet zijn zulke situaties niet aan de orde door een versterking van de wisselwerking met de leden."

De geschetste opzet is al praktijk voor de glassector. Vaktechnische zaken die eerder werden behartigd via LTO-Groeiservice zijn vorig jaar al ondergebracht bij LTO-Glaskracht.

Over de invulling van de vaktechnische kennisoverdracht voor vollegrond bestaan uiteenlopende ideeën. In lijn met het gegeven dat tweederde van de vollegrondstuinbouw geconcentreerd is in Zuid-Nederland, is te verwachten dat de ondersteuning onderdeel wordt van de standsorganisaties. Hoe een en ander ingevuld gaat worden, is nog niet duidelijk. "Bij de zuidelijke regio-organisaties komt mogelijk een aantal nieuwe vacatures voor de vaktechnische taken", aldus Roefs. "We kijken daarvoor echter ook naar mogelijkheden voor samenwerking met derde partijen. Directeur van LTO-Groeiservice Geert van Oosterhout over de ontwikkelingen: "Er gebeurt van alles, maar het lijkt me niet handig daar nu commentaar op te geven".

Of registreer je om te kunnen reageren.