Vollegrond

Nieuws

Koolmot houdt spruitkooltelers bezig

De druk van koolmot is dit spruitkoolseizoen erg hoog. Door het extreem warme weer en het beperkte middelenpakket zijn de insecten lastig te bestrijden.

Uit wekelijkse tellingen van vallen blijkt ook dat de druk van trips de laatste weken toeneemt. De rupsen van de koolmot kunnen behoorlijke schade veroorzaken, zeker in gewassen die onder droge omstandigheden traag groeien. Naast synthetische pyrethroïden, die bij warm weer minder effectief zijn, kan het beste Steward worden ingezet ter bestrijding van de rupsen van de koolmot. Als ook trips aangepakt moet worden, zoals in gewassen met spruitzetting, dan is het aan te raden om Tracer toe te voegen. Dat adviseerde Peter Rottier op een door CZAV en LTO Vollegrondsgroente.net georganiseerde veldbijeenkomst op donderdag 25 juli bij Jos Schelling in Mijnsheerenland.

Andere belagers

Maurits van der Hout, spruitkoolspecialist bij CZAV, stelde vast dat er tot op heden geen koolwittevlieg is gevonden. Wel wat (dode) bladluizen onderin het gewas.

Op veel percelen is reeds een keer Movento gespoten, maar nu er regenbuien voorspeld zijn, is het goed om alle gewassen (nog een keer) te behandelen met dit middel. Daarnaast is het belangrijk voldoende slakkenkorrels in het gewas te hebben liggen.

Mineralenanalyse

Maurits lichtte ook de Spurwayanalyse (bodemmonster) toe. In combinatie met bladsteeltjesonderzoek kan deze analyse worden toegepast tijdens de teelt. Op een plek waar zich een probleem voordoet, kan zo in de grond en in de plant gekeken worden hoe het staat met de mineralen. De spurwayanalyse laat zien wat er beschikbaar is voor de plant omdat het grondmonster een behandeling krijgt waarmee het milieu rond de wortels nagebootst wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.