Vollegrond

Nieuws

Twijfels over aanpak aspergevlieg

Onderzoeker Klaas van Rozen van PPO zet vraagtekens bij het nut van bespuitingen tegen de aspergevlieg, omdat hij geen verband vond tussen het moment van spuiten en het aantal vliegen dat hij op lijmstokken aantrof.

Van Rozen onderzocht zeven eerstejaarspercelen, vier tweedejaarspercelen en een vierdejaars perceel. Alle percelen lagen in Zuidoost-Nederland. Hij stelt vast dat een bespuiting niet inhoudt dat het aantal aspergevliegen op lijmstokken - de gehanteerde signaleringsmethode -  per definitie daalt. Bij een aantal van zijn waarnemingen valt wel een kanttekening te plaatsen, want als er tussen het moment van spuiten met Decis of Spruzit en de waarneming zeven tot tien dagen zit, dan is het effect van deze kortwerkende middelen niet meer vast te stellen. Toch wordt ook in Duits onderzoek een vraagteken gezet bij het effect van Decis op aspergevlieg. Daarbij speelt sowieso dat Decis bij hogere temperaturen maar kort werkt.

Verschillen per perceel

Verder constateerde Van Rozen dat de ziektedruk per perceel enorm verschilt; van gemiddeld per lijmstok tien vliegen tot hooguit een. Bij één perceel was het aantal gevangen vliegen zelfs vrijwel nihil en werd ook niet behandeld. Dat maakt dat Van Rozen in ieder geval adviseert om de ziektedruk te volgen aan de hand van die lijmstokken en afhankelijk daarvan behandelingen uit te voeren, want dat geeft de grootste kans op een positief effect. Verder is het loof (met poppen) verwijderen een maatregel bij aantasting en zou het wegvangen van vrouwelijke vliegen met lokstoffen een mogelijkheid voor de toekomst zijn.

Flinke gevolgen

Vanuit de aanwezigen op de door LTO Vollegrondsgroente.net georganiseerde Aspergemiddag bij PPO Vredepeel op 1 februari kwam de kanttekening dat het wel erg link is om eerstejaarspercelen in gebieden waar de aspergevlieg voorkomt niet te behandelen. Dat gezien het feit dat deze percelen in mei/juni vaak nog maar één stengel per plant hebben en het afsterven daarvan flinke gevolgen kan hebben. Van Rozen denkt echter dat eerstejaarspercelen nog maar weinig last van aspergevlieg hebben, omdat het alleen om migrerende vliegen vanaf omringende percelen gaat en er dus nog geen ziektedruk vanuit de grond is opgebouwd. Hij constateerde verder dat de aspergevlieg vooral op luwe plekken van een perceel voorkomt en dat er vaak meer mannetjes dan de ei-leggende vrouwtjes voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.