Vollegrond

Nieuws

Meer onderzoek nodig naar bijensterfte

Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de effecten van neonicotinoïden op het gedrag van bijen in het veld. Dit blijkt uit een publicatie van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa).

Efsa concludeert ook dat in sommige gevallen de geteste concentraties relevant zijn voor veldsituaties in Europa. Uit gegevens van Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) blijkt dat dit voor Nederland niet het geval is. In Nederland zijn de in het veld te verwachten concentraties lager dan die waarbij in het onderzoek effecten waargenomen zijn.

Op basis van de huidige gegevens is volgens het CTGB geen causaal verband aan te tonen tussen het gebruik van neonicotinoïden in Nederland en bijensterfte. Wel blijft het CTGB alert op nieuwe wetenschappelijke inzichten op dit gebied.

Bron: Boerderij Vandaag

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.