Vollegrond

Foto & video laatste update:3 okt 2016

Gebreksverschijnselen in asperge bekeken en omschreven

Door aspergeplanten in potten zonder grond te zetten en ze één voedingselement te onthouden, heeft de Duitse onderzoekster Carmen Feller van het Duitse Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) uit Groβbeeren gebreksverschijnselen bij asperge kunnen omschrijven.

Tijdens de presentatie van Carmen Feller op de Asparagus Days bij Limgroup bleken de verschillen tussen de gebreksverschijnselen van sommige elementen moeilijk van elkaar te onderscheiden. Met name magnesium- en kaliumgebrek lijken sterk op elkaar. Zwavelgebrek onderscheidt zich zeker in het begin duidelijk, door een fel lichtgroene, bijna fluorescerende kleur.

Magnesiumgebrek

Magnesiumgebrek uit zich in de oude stengels. Het element is immers zeer mobiel in de plant en wordt bij gebrek herverdeeld van de oudere naar de jonge stengels. Bij magnesiumgebrek zijn de zijtakken chlorotisch en de naalden gedeeltelijk licht groen tot geel. De puntjes van de naalden blijven vaak groen. Op oudere stengels zijn de naalden geel of afgestorven, maar de zijtakken nog steeds groen. Jonge scheuten vertonen de symptomen in lichtere mate. Bij een aanhoudend tekort sterven oude stengels af.

Kaliumgebrek

Kaliumgebrek lijkt sterk op magnesiumgebrek en toont zich ook eerst op de oude stengels. De verkleuring van de naalden is meer uniform dan bij magnesiumgebrek. Verder is eerder sprak van afsterven van naalden dan van chlorose. Bij een aanhoudend tekort worden de naalden op de oudere stengels geel of sterven af. Kalium is mobiel in de plant, maar minder dan magnesium.

Zwavelgebrek

Bij zwavelgebrek verkleuren de naalden in eerste instantie fel lichtgroen. Er ontstaat een langgerekte spichtige plant. Alleen de jonge scheuten vertonen symptomen. Bij een aanhoudend tekort groeien de bloemen niet volledig uit of er ontstaan misvormde bloemen. Soms ontbreken de meeldraden in de bloemen.

Fosfaatgebrek

Bij fosfaatgebrek verkleuren de naalden van de oudere stengels in eerste instantie donker, maar al snel ontstaat necrose. Later sterven de stengels af. Bij een aanhoudend tekort vallen de naalden van de bovenkant van de takken en sterven oude stengels af.

Calciumgebrek

Calciumgebrek uit zicht in geelverkleuring en afsterven van jonge stengels. Ook mannelijke planten kunnen bessen gaan vormen. De vlezige wortels blijven extreem kort en de wortels ruiken niet lekker. Bij aanhoudend gebrek sterven jonge stengels af en ook de nieuw gevormde stengels sterven telkens weer af. Daarom wordt calciumgebrek ook wel 'wandelstokziekte' genoemd.

Mangaangebrek

Bij mangaangebrek blijven jonge stengels groen, maar ze verwelken alsof er vochttekort is. De zijtakken laten soms abnormale knikken in de stengel zien.

Zinkgebrek

Bij zinkgebrek zijn de internodiën korter, waardoor de afstand tussen de naalden kleiner wordt. Er ontstaat dwergroei en soms ook rosetvorming op de stengels. De kleur van de naalden is meer donker dan groen.

Boriumgebrek

Boriumgebrek uit zich aan de uiteinden van het loof. De puntjes van de zijtakken sterven af en de naalden drogen uit.

Effect op plantgewicht

De gebreksverschijnselen kwamen ook tot uiting in het plantgewicht. Bij de controle waren de planten gemiddeld 620 gram. Zeker bij magnesium- (245 gram) en zwavelgebrek (265 gram) is het plantgewicht fors minder. Zonder kalium was het gewicht 365 gram, zonder zink 420 en zonder borium 490 gram. Mangaangebrek heeft geen invloed op het plantgewicht.

Bekijk de gebreksverschijnselen (Foto's: IGZ).

Foto

 • Magnesiumgebrek

  Magnesiumgebrek

 • Magnesiumgebrek

  Magnesiumgebrek

 • Magnesiumgebrek

  Magnesiumgebrek

 • Kaliumgebrek

  Kaliumgebrek

 • Kaliumgebrek

  Kaliumgebrek

 • Kaliumgebrek

  Kaliumgebrek

 • Zwavelgebrek

  Zwavelgebrek

 • Zwavelgebrek

  Zwavelgebrek

 • Fosfaatgebrek

  Fosfaatgebrek

 • Fosfaatgebrek

  Fosfaatgebrek

 • Calciumgebrek

  Calciumgebrek

 • Calciumgebrek

  Calciumgebrek

 • Mangaangebrek

  Mangaangebrek

 • Mangaangebrek

  Mangaangebrek

 • Zinkgebrek

  Zinkgebrek

 • Boriumgebrek

  Boriumgebrek

Of registreer je om te kunnen reageren.