Vollegrond

Achtergrond

Markt: Verse sluitkool positief uit startblokken

De start van het nieuwe koolseizoen is goed, afgaand op de prijsstelling zoals die wordt gehanteerd door verkoopkantoor Tuindersbelang in Warmenhuizen. Wittekool gaat tot 40 cent per kilo, voor rode kool wordt 47 cent per kilo gevraagd.

Vraagprijzen worden ook betaald, geeft Martin Bolhuis van Tuindersbelang aan. Voor wittekool in de grotere maat (9-10 in 25 kilo, 36‘ers) ligt die vraagprijs op 22 cent per kilo. Voor rodekool in deze maat op 47 cent. Voor de kleinere maten (6 in 10 kilo, 60‘ers) voor wittekool wordt 49 cent per kilo gevraagd. Voor de fijnere rodekool is de prijs gelijk aan die voor de grotere maten: 47 cent.

Ongelijk

Een gunstig geluid is ook nog van toepassing voor de gewasstand van de nu oogstbare vroege rassen, aldus Bolhuis. Voor de bewaarkool wordt het spannender, want op veel percelen zijn de sporen van overvloedige neerslag terug te vinden. Dat uit zich met name in ongelijke weggroei en ontwikkeling. Dit resulteert in weinig uniformiteit.

Minder oppervlakte

Een ander aspect met mogelijk effect op de markt betreft de ontwikkeling van het areaal sluitkool. Volgens het CBS is de oppervlakte witte kool dit jaar 1.380 hectare, dat is 120 hectare minder dan in 2020. Voor rodekool is de tendens volgens CBS-cijfers juist omgekeerd, van 630 hectare in 2020 naar 660 hectare in het huidige jaar. De areaalkrimp voor met name wittekool hoeft per saldo niet ongunstig uit te pakken, temeer daar deze krimp zich Europawijd heeft aangediend.

Dit jaar staat er in vergelijking met 2020 wat meer rode kool en een kleine 10 procent minder witte kool. - Foto: Mark Pasveer
Dit jaar staat er in vergelijking met 2020 wat meer rode kool en een kleine 10 procent minder witte kool. - Foto: Mark Pasveer

‘Boven kostprijs’

Wat het resultaat over het voorbije seizoen betreft, is Bolhuis enigszins tevreden. Aanvankelijk leek het met de bewaring totaal verkeerd uit te pakken, met een volslagen gebrek aan handel en het ontbreken van een prijsvorming die nog ergens op leek. Vanaf half april werd het wat beter, met prijzen tot rond 30 cent per kilo. Dat heeft het resultaat nog enigszins gered, is achteraf vast te stellen. “Voor de telers van Tuindersbelang heeft het erin geresulteerd dat ze er gemiddeld genomen ‘boven kostprijs’ zijn uitgekomen. Volgens mij is dat mede te danken aan het geduld dat ze hebben weten op te brengen.”

Prognose: handhaving huidige prijsniveaus

Of registreer je om te kunnen reageren.