Vollegrond

Achtergrond

Vollegrondsgroente in België duurder dan glasgroente

Ook dit jaar is de prijs voor Belgische vollegrondsgroente beter dan die voor glasgroente.

Dat blijkt uit Belgische producentenprijzen in het rapport Kerncijfers Landbouw van het Belgische bureau voor de statistiek Statbel.

Voor vollegrondsgroente was de prijsindex over 2018 en 2019 achtereenvolgens 141 en 133 punten (index). Dat betekent dat de prijzen 41 en 33% boven het basisjaar lagen (2015).

Prei en bloemkool hadden het grootste aandeel in die hogere prijzen. Bij witlof bleef de prijsvorming achter in die jaren, maar het eerste kwartaal dit jaar piekte de prijs van witlof ongekend tot een index van 220 punten in maart. Beide jaren (2018 en 2019) waren voor vollegrondstelers moeilijke teeltjaren. De hogere prijzen gaan dus niet op voor saldi voor die jaren.

De prijzen voor vollegrondsgroente lagen wel duidelijk hoger dan de prijzen bij glasgroente in 2018 en 2019. Met 109 en 110 punten (index) waren de prijzen voor glasgroente wel wat hoger dan het basisjaar 2015. Ook de afgelopen maanden is het verschil zichtbaar (zie grafiek).

Groei areaal vollegrondsteelt krimpt, peulvruchten groeit

De teelt van groente in de vollegrond in België groeide structureel, maar uit de laatste cijfers blijkt een krimp. In 2000 bedroeg het areaal vollegrondsgroente bijna 36.000 hectare, in 2019 was dat iets meer dan 49.000 hectare. De twee voorgaande jaren tikte het areaal net geen 50.000 hectare aan. Bij vollegrond rekent Statbel ook de uien.

De Belgische groenteteelt is opgesplitst in verse groente en industriebewerking. Voor de droog geoogste peulvruchten (industrie) groeide het areaal bijvoorbeeld van 2.215 naar 4.638 hectare in die periode. Hier was de groei fors in de laatste jaren. Van 2.909 hectare in 2016 naar 4.638 vorig jaar. De stijging loopt gelijk aan de groeiende populariteit van deze groentecategorie bij consumenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.