Doorgaan naar artikel

Erkenning droogte Vlaanderen in 2022 als ramp nabij

Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering de droogte van 2022 binnenkort officieel zal erkennen als ramp. Aan alle erkenningscriteria van een algemene ramp is voldaan.

De extreme droogte van 2022 veroorzaakte in Vlaanderen veel teeltschade. Het Belgische weerinstituut KMI heeft inmiddels een advies gegeven om 2022 als ramp te erkennen, meldt Vilt. Er volgt nog een advies van de Financiële Inspectie, maar het lijkt een kwestie van tijd dat de droogte van 2022 in Vlaanderen als ramp erkend gaat worden.

Indienen schadedossier

Als erkenning volgt, kunnen agrariërs die schade hebben geleden door de droogte in 2022 binnenkort een schadedossier indienen. Zo worden ze bovenop de verzekerde schade via de brede weersverzekering ook bijkomend vergoed via het Vlaams Rampenfonds. Getroffen telers kunnen na de officiële erkenning gedurende 3 maanden hun aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Afhandeling eerder erkende rampen door droogte in Vlaanderen

Inmiddels is gebleken dat heel wat dossiers van eerdere rampen nog in behandeling zijn of nog behandeld moeten gaan worden. Wat de droogte van 2020 betreft zijn er vooralsnog 423 van de 1.252 ingediende dossiers afgewerkt. Verder zijn er 204 dossiers in opstart en 625 in behandeling. Aansluitend op de afhandeling van die dossiers, is het de bedoeling om dit jaar ook de dossiers met betrekking tot de wateroverlast van juli 2021 in behandeling te gaan nemen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin