Vollegrond

Achtergrond

Markt: Export bloemkool naar Duitsland ruim verdubbeld

De export van bloemkool naar Duitsland is tussen 2014 en 2018 tweeënhalf keer zoveel geworden. De export steeg van 1.450 ton naar 3.677 ton. Ondanks deze flinke stijging speelt Nederland een bescheiden rol op de Duitse markt. Italië, Frankrijk en Spanje zijn bepalend als het om bloemkool (en broccoli) gaat.

Nederland nam in 2014 met een export van 1.450 ton bloemkool naar Duitsland de vijfde plaats in, na België dat toen 2.060 ton exporteerde. Geleidelijk is de Nederlandse export naar Duitsland gestegen naar 3.677 ton en daarmee staat Nederland op plaats 4. De Belgische export was in de jaren 2015 tot en met 2017 redelijk constant tussen 2.764 en 2.901 ton. In 2018 is sprake van een flinke daling naar 1.235 ton. Polen nam in 2014 met 845 ton nog een bescheiden zesde plaats in, maar verdringt met 1.359 ton in 2018 de Belgen van de vijfde plaats. Dat blijkt uit een marktrapport van het BLE (Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung).

Importerende landen

De totale bloemkoolimport van Duitsland ligt in de periode van 2014 tot en met 2018 tussen ruim 73.500 en bijna 76.000 ton. In 2016 daalde de import naar bijna 65.000 ton en in 2017 werd met bijna 80.500 ton juist meer bloemkool geïmporteerd. Italië, Frankrijk en Spanje zijn al jaren de grootste exporteurs van bloemkool naar Duitsland, maar de verhoudingen zijn veranderd.

In 2018 is Italië met 25.775 ton de grootste importeur, dan volgt Frankrijk met 23.767 ton en Spanje met 19.854 ton. Ter vergelijking, in 2014 was Frankrijk met 47.214 de grootste importeur, gevolgd door Italië met 12.914 ton en Spanje met 8.515 ton. In 2014 en 2015 was Frankrijk nog veruit de grootste met Italië op flinke afstand als tweede en Spanje als derde. De import vanuit Italië en Spanje neemt in de loop der jaren toe. Die uit Frankrijk laat juist een dalende lijn zien, behalve in 2017 toen de import weer flink steeg, maar niet meer het niveau haalde van 2014 en 2015.

Bloemkool in Duitsland

Aantal bedrijven daalt van 1.281 in 2016 naar 1.230 in 2017 en 1.222 in 2018. Het areaal steeg van 2016 op 2017 van 3.269 naar 3.524 hectare om van 2017 op 2018 weer te dalen naar 3.365 hectare. De productie (uitgedrukt in tonnen) hield hiermee gelijke tred, van 92.695 ton in 2016 naar 97.572 ton in 2017 naar 90.796 ton in 2018.

Broccoli in Duitsland

Aantal bedrijven schommelt tussen 1.000 en 1.100. In 2016 teelden 1.100 bedrijven broccoli, in 2017 waren dat er nog 1.020 en in 2018 steeg het weer naar 1.048. Het areaal laat een stijgende lijn zien, van 2.195 hectare in 2016 naar 2.576 hectare in 2017 en 2.735 hectare in 2018. Dat betekent dat de productie in die 3 jaar steeg van 29.727 ton in 2016 naar 35.301 ton in 2018.

Europese arealen

Het BLE geeft nog areaalcijfers van bloemkool en broccoli bij elkaar opgeteld. De cijfers van 2018 zijn verre van compleet, maar het Spaanse areaal omvat 40.400 hectare en is daarmee het omvangrijkst. In 2017 werd er in Spanje 39.300 hectare geteeld. In Frankrijk stond toen 19.300 hectare, in het Verenigd Koninkrijk 16.500 hectare en in Italië 16.000 hectare. Polen volgt met 15.200 hectare en dan Turkije met 11.000 hectare. In Duitsland staat 6.100 hectare, zowel in 2017 als in 2018. In 2017 bedroeg het areaal in België 5.900 hectare, en dat zakte in 2018 licht naar 5.800 hectare. In Nederland was het areaal 4.900 hectare en dat steeg in 2018 licht naar 5.000 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.