Doorgaan naar artikel

‘Winterbloemkool komt massaal los’

Bart Dekker teelt jaarrond bloemkool en broccoli in het Zeeuwse Westkapelle. Zijn najaarsbloemkolen zijn waarschijnlijk de allerlaatste van Nederland.

Dekker op 20 maart: “In Westkapelle vriest het niet zomaar. Ik probeer te oogsten van begin november tot half februari. Dan is het twee weken rustig en start de oogst van winterbloemkool.” Dekker is daarmee in week 10 begonnen en in week 12 komen ze massaal los. “We zitten in vijf rassen tegelijk, waar we normaal gesproken één tot twee rassen per week oogsten. De eerste groeiden nog los ook, dus dat ging niet helemaal goed.”

Scala aan rassen

Dekker begint met Lannion, Fleet, Redoutable, Folder en Bilbao. Hij teelt bloemkool op een kleine 40 hectare: 24 hectare najaarsbloemkool en 16 hectare winterbloemkool. In de eerste twee weken van augustus heeft hij 17 rassen geplant. “Alle rassen hebben een eigen biologische klok en een bepaald oogsttijdstip. We moeten er toch een week of tien van snijden. De rassen die het beste tegen vorst kunnen, hebben dan weer andere nadelen”, zegt hij over het grote assortiment.

We zitten op een kreekrug. Het lichtste land is ook het hoogste land en dat bewaar ik voor de winterbloemkool

Planten broccoli

Van begin mei tot eind november oogst Dekker 60 hectare broccoli. Zaterdag 9 maart startte hij met planten op een perceel dat van zavel naar klei loopt. “We zitten op een kreekrug. Het lichtste land is ook het hoogste land en dat bewaar ik voor de winterbloemkool. Vorig jaar konden we de broccoli tien dagen eerder planten, maar de grond was me nu niet droog genoeg. Het is erg nat geweest, maar gelukkig was het wel voor de winter al geploegd. Door de vorst is de structuur bovenop prima.” Vorige week gingen Sirtaki, Pharlap en Malibu de grond in, binnenkort volgt voor een lange periode Iron Man.

Twee zoetwater bellen

In Zeeland heeft hij 50 hectare eigen grond en de rest is ruil of huur. Al vanaf 2003 teelt Dekker kool op kool, soms zelfs twee teelten per jaar. “Zolang ik geen last van knolvoet heb, doe ik dat graag.” Optimalisatie zit onder meer in het hanteren van vaste rijpaden en goede mogelijkheden om te beregenen. “Dat doen we uit bassins en twee zoetwater bellen onder onze eigen grond.” Op de zware grond wil hij graag grasklaver als tussenteelt hebben. Een broccoliteelt duurt in de zomer immers maar 12 weken. In dergelijke gevallen ruilt hij de grond met omliggende boeren.

Klappers maken

Hoewel er altijd risico is dat de teelt door weersomstandigheden mislukt, blijft hij gemotiveerd.
“Juist met najaars-, winterbloemkool of vroege broccoli maak ik ook vaak de grootste klappers. Dat is als in Zuid-Europa de oogst zwaar tegenvalt. Het is dan wel zaak dat we een deel van de winst bufferen, want het kan hier ook gebeuren. Twee jaar geleden verloren we half december 10 hectare najaarsbloemkool; de winterbloemkool bleef door afdekken gespaard.”

Een andere aanleiding voor dit teeltplan was het realiseren van een vlakke arbeidsfilm. “We werken met vier man vast en vijftien scholieren die allemaal uit de buurt komen. Die willen jaarrond werken. Dat willen we graag zo houden.”

Auteur: Marga van der Meer

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Bart Dekker

Teelt in Westkapelle (Z.) van begin mei tot eind november 60 hectare broccoli en jaarrond 40 hectare bloemkool

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin