Vollegrond

Achtergrond

Markt: Ruim 35% minder sluitkool in Duitsland

Als gevolg van de hitte en droogte zal de koolproductie in Duitsland ruim 35% kleiner zijn dan gebruikelijk. Groenteverwerkers spreken van een overspannen Europese markt voor rode- en wittekool. Misschien is dat goed nieuws voor sluitkooltelers.

De zomer heeft op de Duitse koolvelden zijn sporen nagelaten. Door de hitte en droogte waren het geen omstandigheden waaronder koolgewassen goed gedijen. Daarom zal de opbrengst naar verwachting in zijn totaliteit circa 35% kleiner uitvallen dan verwacht. Dat betekent schaarste aan kool en een aanbod op een niveau zoals dat al heel lang niet meer is voorgekomen, meldt groenteverwerkingsbedrijf Hengstenberg GmbH & Co op Gemüse.de.

Ongekende catastrofe

Volgens sommige aan Hengstenberg leverende telers is de oogst nog nooit zo klein uitgevallen als dit jaar het geval zal zijn. Op veel percelen komen de kolen niet verder dan een stukgewicht van rond 2,5 kilo, dat is ongeveer de helft van wat gebruikelijk is. Een enkele teler spreekt zelfs van een ongekende catastrofe met een oogstpercentage van slechts 50.

Ernstig vochttekort

Groenteverwerker Hengstenberg betrekt zijn kool voor een groot deel uit de deelstaten Hessen en Baden-Württemberg. In beide deelstaten staat een verwerkingsfabriek. Telers in die deelstaten hebben wel beschikking over beregeningsmogelijkheden, maar door de extreme hitte en de uitermate grote verdamping, kon het vochttekort met beregenen onvoldoende worden aangevuld. Daarom is zelfs op intensief beregende percelen sprake van oogstderving. Ook kregen sommige regio’s te maken met beregeningsverboden.

Alle koolregio‘s

Het gevolg van het afgelopen groeiseizoen is dat veel telers die aan Hengstenberg leveren niet kunnen voldoen aan hun contractueel vastgelegde hoeveelheden. Dat betekent dat de fabrieken niet op hun normale capaciteit kunnen gaan draaien. Omdat de geschetste situatie niet alleen voor de 2 genoemde Duitse koolgebieden geldt, maar ook voor Ditmarschen en vrijwel alle andere koolregio’s in Europa, is sprake van een zeer gespannen markt. Bovendien geldt voor Hengstenberg dat die het liefst kool uit Duitsland betrekt en zoveel mogelijk regionaal wil afzetten.

Krapte in de markt

De hoop is nu gevestigd op de wat later te oogsten kool. Al ziet het er gezien de tijd van het jaar en het resterende groeiseizoen in combinatie met de nog steeds aanhoudende droogte niet naar uit dat die plantingen het ontstane gat nog kunnen vullen. Voor telers zijn de verwachtingen voor het komende seizoen dan ook goed als het om de prijsvorming gaat. De uiteindelijke productie zal dan bepalen hoe het economische plaatje er uit gaat zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.