Vollegrond

Achtergrond

Wittekool blijft slecht betaald

Met wat optimisme zou je kunnen zeggen dat de echte verkoopmaanden voor wittekool nog uit de bewaring moeten komen. Dan is het wel te hopen dat de prijs zijn weg naar omhoog vindt, want die is tot op heden zeer matig. De prijs voor rodekool doet het tot op heden beter.

Een enkele opleving daargelaten komt de prijs voor wittekool in Nederland niet boven de 20 cent uit. Dat is al enkele maanden het geval. Het is daarmee nog niet gezegd dat 2017 financieel gezien een herhaling wordt van 2016, maar hoopgevend is het absoluut niet.

Wittekool blijft slecht betaald

Poolse kool

Een belangrijke reden voor de huidige situatie is de Poolse hegemonie, als gevolg van een uitbreiding van de teelt in 2016, met een hoge en kwalitatief goede productie, en door sterk verbeterende bewaarfaciliteiten. Dat laatste is overigens al jaren aan de gang. Het areaal wittekool in Polen bedraagt zo’n 20.000 hectare, hiervan is zo’n 60% voor de verse markt. Ter vergelijking: het areaal in de Benelux is zo’n 2.000 hectare, waarvan 1.300 hectare in Nederland en 400 hectare in België.

De Poolse wittekool wordt afgezet op markten waar andere jaren Duitse kool heen ging (Scandinavië) of kool uit Nederland (als Tsjechië), voor prijzen waartegen amper op te boksen valt. Nadelig in dit verband is ook dat de uniformiteit van de kool in de bewaring niet overal geweldig is. In nogal wat boxen zit kool in ondermaat, zodat het klaarmaken van een uniforme vracht veel werk kost.

Lui-duur

Voor rodekool ligt de prijs op een aanzienlijk hoger niveau, maar het product is vooral ‘lui-duur’ zo wordt het door een handelaar omschreven: met een hoge beprijzing in verhouding tot het handelsvolume. Een reden voor de huidige situatie is de vraag naar rode industriekool vanuit Duitsland. Daar is in 2016 te veel fijne kool geteeld.

Hoop doet telen

Er liggen nog een paar verkoopmaanden in het verschiet, waarbij je mag hopen dat ze prijstechnisch goed aflopen. Blijft de vraag waar je die hoop op zou moeten baseren en of dat een goede basis is voor een solide bedrijfsvoering.

Verwachting: vooralsnog geen tekenen die wijzen op verbetering.

Of registreer je om te kunnen reageren.