Home

Nieuws

EU-grenzen opener voor arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten van buiten de EU moeten makkelijker legaal kunnen komen wonen en werken. Dat stelt de Europese Commissie voor.

Gisteren lanceerden de Eurocommissarissen Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) en Margaritis Schinas (Migratie) het Europese plan om de in heel Europa krappe arbeidsmarkt vlot te trekken én tegelijk illegale immigratie beter te kanaliseren. Mensen van buiten de EU kunnen zich aanmelden voor een werkvisum en komen ook sneller in aanmerking voor een langdurig verblijf. Nu is dat pas het geval als een niet-EU-burger tenminste vijf jaar bij een en dezelfde werkgever heeft gewerkt.

Positieve impact migratie

“Met de initiatieven van vandaag erkennen we dat legale migratie over de hele linie een positieve impact heeft”, aldus de Griekse commissaris Schinas. “Migranten krijgen een kans om hun omstandigheden te verbeteren, gastlanden kunnen beschikken over meer geschoolde werknemers en de economie vaart er wel bij.”

Oekraïners en Noord-Afrikanen

Er wordt vooral gekeken naar de circa 5 miljoen Oekraïners die nu de EU binnenstromen. Maar ook vanuit de Noord-Afrikaanse landen Marokko, Tunesië en Egypte zal het makkelijker worden om Europa binnen te komen in het kader van zogeheten talentenpartnerschappen.

Vraag en aanbod in talentendatabank

Een aanvraag voor een werkvisum kan in de voorstellen van de Europese Commissie als een soort digitale sollicitatie vanuit het eigen land worden ingediend. Met zelf aangegeven vaardigheden waarover de aanvragers beschikken komt men in een talentendatabank waar het aanbod wordt gekoppeld aan de vraag van werkgevers.

De Zweedse commissaris Johansson benadrukt dat als het Europees parlement de voorstellen goedkeurt, het vervolgens nog altijd de lidstaten zelf zijn die bepalen of en in welke mate ze arbeidsmigranten van buiten de EU toelaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.