Home

Nieuws

Europese Commissie: 50% minder middelengebruik in wet

De Europese Commissie wil strikte doelen stellen voor de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals al is aangegeven in de Boer-tot-Bordstrategie.

In Brussel circuleert concept-regelgeving, die de Europese Commissie in maart zou willen presenteren. De inhoud van het stuk is via de Brusselse nieuwssite Euractiv gelekt.

50% minder gewasbeschermingsmiddelen

De voorstellen behelzen een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 50% in 2030 ten opzichte van een gemiddelde van de jaren 2017 tot 2018. In de Boer-tot-Bordstrategie is die vermindering als doelstelling vastgelegd, maar die moet nog worden omgezet in wetgeving.

Volgens gelekte voorstellen zou de Europese Commissie aankoersen op wetgeving die lidstaten nog enige ruimte biedt om van de Europese doelstelling af te wijken. Maar die afwijkende doelstellingen moeten dan wel in nationale wetgeving worden vastgelegd. Afwijkingen zijn bij voorbeeld mogelijk als er sprake is van een toegenomen ziektedruk of door de opkomst van nieuwe plagen en ziekten.

In stadsparken en andere publieke tuinen of parken moet volgens de concept-voorstellen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geheel worden verboden.

Reacties

Hoewel de plannen nog niet officieel zijn bekendgemaakt, worden vanuit verschillende geledingen reacties gegeven op de gelekte voorstellen. Zo stelt de milieugroep Pesticide Action Network dat de Europese Commissie ‘zich moet schamen dat ze niet de kans grijpt om een definitief einde te maken aan sommige giftige praktijken, die aan de basis staan van de industriële landbouw en die eenvoudig kunnen worden vervangen door niet-chemische alternatieven’.

Register voor gebruikers

In de voorstellen wordt gesproken over een register waarin toepassers van gewasbeschermingsmiddelen moeten vastleggen welke middelen ze gebruiken, en met welke reden. Het advies van onafhankelijke adviseurs moet daar worden bijgevoegd. De Europese Commissie wil waarborgen dat boeren en tuinders bij de toepassing van de middelen niet leunen op adviseurs die belang hebben bij de verkoop van middelen.

Croplife, de Europese koepel van de gewasbeschermingsindustrie, juicht de invoering van zo’n elektronisch register toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.