Home

Nieuws

Zuid-Holland druk bezig met huisvestingsbeleid

De provincie Zuid-Holland gaat soepeler om met voorwaarden voor de bouw van nieuwe wooncomplexen voor arbeidsmigranten buiten of aan de rand van dorpen.

Dat schrijft het provinciebestuur in reactie op een vorig najaar in meerderheid aangenomen motie van statenlid Lies van Aelst (SP) om een einde te maken aan ‘Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten’. Die motie zou onvoldoende zijn opgevolgd, vindt de statencommissie Ruimte Wonen en Economie.

Gedeputeerde Anne Koning stelt dat al veel nieuw beleid in gang is gezet. Een onderzoek loopt of het juridisch mogelijk is om een scheiding te maken in de contracten voor wonen en werken. Ook gaat Zuid-Holland na hoe het SNF keurmerk gehandhaafd kan worden. Dit keurmerk heeft hogere eisen dan het Agrarisch keurmerk Flexwonen, met name op het gebied van minimale leefruimte per persoon.

Vaker kijken naar buitengebied

Voor het selecteren van locaties voor nieuwe arbeidshotels ziet de provincie dat de verschillende gemeentes steeds vaker kijken naar plekken buiten stads- en dorpskernen. Daarbinnen is het moeilijk ruimte of draagvlak te vinden. Daarbuiten is instemming van de provincie nodig.

Ook voor wooncomplexen aan de randen van woonkernen en op de tuinbouwbedrijven moeten aan de provincie worden voorgelegd. Daarbij geldt: hoe permanenter de bouw, hoe strenger de voorwaarden, aldus gedeputeerde Koning.

Provincie soepeler dan gemeentes

Zo is het in Zuid-Holland mogelijk om voor het piekseizoen (maximaal 3 maanden) arbeidsmigranten te huisvesten bij een agrarisch bedrijf buiten steden en dorpen. Ook voor functiewijziging van bestaande bebouwing buiten de kernen – voor logies – en voor nieuwe tijdelijke bebouwing van maximaal 10 jaar, zijn er onder voorwaarden mogelijkheden.

Zuid-Holland verkent ook het invoeren van een ‘effectrapportage nieuwe bedrijvigheid op de huisvestingsbehoefte arbeidsmigranten’ in het provinciale Omgevingsbeleid. Hierbij zullen nieuwe bedrijven inzichtelijk moeten maken hoe zij omgaan met de huisvesting van de arbeidsmigranten indien die naar verwachting worden ingezet. Dit zou onverwachte pieken in huisvestingsbehoefte met risico op slechte woonomstandigheden, moeten voorkomen.

Lees ook: Westlanders in verzet tegen nieuw arbeidershotel

Of registreer je om te kunnen reageren.