Home

Nieuws

Groenteverwerkers willen kostenstijgingen verrekenen

De Europese groente- en fruitverwerkers roepen hun afnemers op hogere prijzen te betalen.

Volgens brancheorganisatie Profel maken de verwerkers dit jaar erg hoge kosten. De sector vindt dat alle bedrijven in de keten rekening moeten houden met de kostenontwikkeling. ‘Profel pleit voor eerlijke prijzen voor onze boeren en de industrie om de levensvatbaarheid van de Europese sector te verzekeren.’

Ongunstig weer

Profel stelt in een verklaring dat de verwerkers van groenten en fruit te kampen hebben met steeds hogere kosten. De kosten zijn op vier fronten flink gestegen. Allereerst refereert Profel aan de ongunstige weersomstandigheden in de afgelopen vier jaar. In 2018, 2019 en 2020 had Europa vooral last van droogte en hitte. Dit jaar spelen kou en regen een rol van betekenis. “De ongunstige weersomstandigheden van de afgelopen vier jaar hebben een ernstige impact op de groei

Coronacrisis

van groenten in Europa. Dat resulteerde in hogere grondstofkosten. Door klimatologische omstandigheden zijn de kosten voor teelt en oogst gestegen.”

Als tweede factor noemt Profel het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen. “De extra kosten om aan duurzaamheidseisen te voldoen zijn uitdagend.”

Ook de coronacrisis brengt extra productiekosten met zich mee omdat de verwerkers strikte Covid-19-hygiëneprotocollen moeten hanteren in hun fabrieken. “Bovendien zorgt de pandemie voor een algemene stijging van de kosten voor de logistiek. De pandemie veroorzaakte omwentelingen in de wereldwijde toeleveringsketens en dat heeft geleid tot meer transportkosten over de weg en over zee.”

Als vierde kostenpost noemt Profel die voor verpakkingsmaterialen. “De kosten voor kunststoffen, metalen blikken, karton en hout zijn fors gestegen, evenals de energiekosten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.