Home

Nieuws 1 reactie

Subsidie op groente en fruit nadrukkelijk in beeld

Het goedkoper maken van gezonde voeding wordt als meest kansrijke gezondheidsmaatregel benoemd door experts.

In internationale literatuur bestaat bewijs dat subsidie op groente en fruit vanaf 10% een (kosten)effectieve maatregel is. Dat stelt het RIVM. Een verlaging van btw is daarvan een voorbeeld, maar ook verdergaande maatregelen. Het instituut liet experts maatregelen wegen om het Nationaal Preventieakkoord uit te breiden. Daarin zijn nog geen prijsmaatregelen opgenomen.

Verschillende manieren

Een subsidie op groente en fruit kan op verschillende manieren worden doorgevoerd. Zo gebeurt dat feitelijk al in bedrijfskantines, maar er kan meer gedaan worden aan subsidiëring van gezonde voeding in bedrijven waar beroepsgroepen werkzaam zijn met een bekend gezondheidsrisico.

Groente- en fruitpakketten

In het RIVM-rapport ‘Inventarisatie aanvullende maatregelen Nationaal Preventieakkoord’ noemen experts verder het verstrekken van groente- en fruitpakketten aan lage inkomensgroepen. Ook het ruimer beschikbaar stellen van fruit op scholen is een subsidievorm van consumptiestimulering. Hier wordt onderzoek naar gedaan, voor een nieuw kabinet.

In internationale literatuur is ook bewijs dat een massamediacampagne helpt de consumptie groente en fruit te verhogen. De experts nemen deze maatregel niet op in een top 10 van gewenste aanvullingen van het Nationaal Preventie Akkoord. Het Voedingscentrum heeft nu alleen digitale campagnes.

Btw-discussie

De btw-vrijstelling blijft hiermee hoog op de ranglijst staan, al wordt dit voor groente en fruit niet erg kansrijk geacht. Door Europese regels is een btw-verlaging mogelijk van 9 naar 5%, maar dit is praktisch lastig uitvoerbaar door de belastingdienst. Bovendien zal een 4% daling van de prijs van groente en fruit weinig uithalen, denkt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het effect van subsidiëring van zeker 10% is dus wel aangetoond.

De experts zien vooral veel in prijsmaatregelen, zoals btw-vrijstelling of suikertaks en beperking van het aantal fastfoodrestaurants, blijkt uit de inventarisatie.

Eén reactie

  • P. Verschuren

    Als je nu eens gewoon de loonbelasting voor oogstmedewerkers afschaft en de administratieve lasten van boeren en tuinders met de helft verminderd. Dan hoeven de groenteprijzen niet te stijgen. Als je dan tegelijk de alternatieven een factor 25 in prijs verhoogt met diverse belastingen en accijnzen en Burger King, Mac Donalds, Pizza hut, Domino's en andere multinationals die over de rug van onze gezondheid de zakken van de aandeelhouders vullen het land uit trapt dan komt het vanzelf goed.

Of registreer je om te kunnen reageren.