Doorgaan naar artikel

Friese subsidie voor experiment afbouw van middelen

Met EU-subsidies kunnen telers investeren in apparatuur om gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Voor experimenten is er nu een kleinschalige subsidieregeling in Friesland.

De provincie Friesland komt met een kleinschalige subsidieregeling om telers en boeren te helpen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zelf af te bouwen. De regeling richt zich op experimenten op de teeltbedrijven zelf.

Geen investeringsregeling

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitwerken en vervolgens uitvoeren van experimenten om het gebruik zo ver mogelijk terug te dringen naar de principes van geïntegreerde gewasbescherming. Het is een kleinschalige regeling waarbij de eigen uren van de aanvrager niet subsidiabel zijn. Er is nadrukkelijk voor gekozen geen investeringsregeling te maken. Daarvoor is het het budget van € 60.000 ook te klein. Voor investeringen kunnen telers vaak aanspraak maken op Europese middelen (SIG&F).

De nieuwe subsidieregeling wil aanvragers erin ondersteunen om minimaal 50 procent milieubelastingspunten van de Milieumeetlat van CLM te verminderen. De Milieumeetlat van CLM geeft de score weer voor bijwerkingen van de middelen op de omgeving zoals waterleven, bodemleven, grondwater, nuttige organismen en op risico’s voor de gezondheid van de toepasser. Daarnaast kan de Milieumeetlat worden gebruikt om de totale milieubelasting van een seizoen te bepalen. Bij de toelatingsnorm van het CTGB voor een middel wordt met 100 milieubelastingspunten gerekend.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin