Home

Nieuws 1 reactie

Kamer wil onderzoek naar illegaal middelengebruik

Er moet een onderzoek komen naar de manier waarop het mogelijk is geweest dat illegale gewasbeschermingsmiddelen in Nederland werden ingezet.

Een motie van Laura Bromet (GroenLInks) werd gesteund door 11 van de 17 fracties in de Tweede Kamer.

V10 in tomatenteelt

Aanleiding voor de motie is het gebruik van het middel V10 in de tomatenteelt. Dat middel heeft sinds 2018 een toelating, maar werd daarvoor wel gebruikt met tijdelijke vrijstellingen proefontheffingen. Over de veiligheid bestonden toen al wel discussies. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zei vorige week in debat met de Kamer dat de controlecapaciteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt ingezet waar de grootste risico’s zijn. Een niet-toegelaten middel met een laag risico krijgt daardoor een lagere prioriteit bij de controle en handhaving door de NVWA. De motie van Bromet kreeg geen steun van CDA, VVD, ChristenUnie, SGP, FvD en BBB.

Moties

De Kamer vindt dat de NVWA onder het ministerie van LNV moet blijven. Een motie van de Partij voor de Dieren om de autoriteit bij een ander ministerie onder te brengen werd verworpen. VVD, D66, CDA, FvD, SGP en BBB stemden tegen het voorstel van de Partij voor de Dieren. Een motie van PVV‘er Dion Graus, om de dierenwelzijnsteams van de NVWA bij het ministerie van Justitie en Veiligheid onder te brengen, behaalde evenmin voldoende steun.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.