Home

Nieuws

ZON neemt angel weg na uitkering leden

De Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging ZON heeft miljoenen uitgekeerd aan leden uit de verkoop van onroerend goed.

Daarmee is een einde gekomen aan een discussie binnen de coöperatie over de bestemming. De bijzondere reserve van € 10 miljoen stond nog in de boeken bij ZON na de verkoop van panden op Fresh Park Venlo in 2018. De Amerikaanse investeerder Hines kocht de gebouwen op Fresh Park Venlo voor € 41 miljoen en betaalt jaarlijks enkele miljoenen grondpacht.

Andere bestemming

Na een eerdere uitkering aan de leden stond nog een bedrag van € 10 miljoen in de boeken als bijzondere reserve. ZON sprak aanvankelijk over een innovatiefonds als bestemming, maar dat kwam er niet. Het ‘overgrote’ deel van die € 10 miljoen is nu alsnog uitgekeerd aan de leden, laat de afzetorganisatie desgevraagd weten.

Einde aan discussie

De bijzondere reserve was een heet hangijzer onder leden en speelde mogelijk een rol bij de ledenvergadering van eind vorig jaar toen geen décharge werd gegeven aan het bestuur. Sindsdien is het bestuur en leiding van het bedrijf vernieuwd omdat het vertrouwen werd opgezegd na een trage ontwikkeling van het commerciële beleid. Onder de interim-directeur John Willems en voorzitter Peter van Bree is nu een snel einde gekomen aan deze discussie.

Of registreer je om te kunnen reageren.