Doorgaan naar artikel

ZON: winstgroei uit ombuigingen

ZON boekte in 2022 een stevige winstgroei en ziet nieuwe leden afkomen op haar subsidievoorfinanciering.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2022. ZON boekte dat jaar een winst na belastingen van € 6,9 miljoen waar in 2021 nog een verlies werd geleden van € 3,7 miljoen. Dat jaar nam de afzetorganisatie herstructureringskosten op zich, zoals het afkopen van huurcontract van het oude hoofdkantoor. De verhuizing naar een nieuw kleiner kantoor leidt vanaf 2022 tot structureel lagere huisvestingskosten.

Verder was in 2022 sprake van forse boekwinst op de verkoop van onroerend goed. De afzetorganisatie ontvangt jaarlijks ruim € 3 miljoen aan canon van Hines, het onroerendgoed-bedrijf dat de gronden pacht van ZON Fresh Park.

Mogelijk kentering daling ledental

De netto omzet daalde van € 286 naar € 2 66 miljoen. ZON heeft per 1 januari 2023 nog 126 leden en zag in 2022 het ledental opnieuw dalen door onder meer bedrijfsbeëindiging. Dit jaar is een opvallende ontwikkeling te zien, zegt directeur John Willems. De aantrekkelijke financiële voorwaarden die ZON heeft voor de uitvoering van de Europese subsidieregeling SIG&F (voorheen GMO) trekt nieuwe leden.

“De laatste maanden is een aantal dingen in een stroomversnelling geraakt met nieuwe leden en extra omzet die er bij komt. Dat heeft te maken met hoe wij met SIG&F omgaan. Bij ons wordt het ingezet met investeringen op de bedrijven. Dat is niet overal zo.”

Inzet vermogen voor groei

Daar komt bij dat ZON telersinvesteringen deels voorfinanciert. Willems legt dat uit met een voorbeeld. “Als je voor een ton wil investeren, moet je een ton financieren en krijg je twee jaar later € 45.000 terug van de SIG&F-regeling. Wij zeggen tegen leden dat als zij willen dat ze bij ons die € 45.000 voorgefinancierd krijgen. Het is een laag rentetarief, zonder veel rendement voor de coöperatie. Het blijkt wel een katalysator van ontwikkelingen bij onze leden. We hebben het begin dit jaar ingevoerd. Het helpt telers enorm die willen groeien en ook voor jonge telers is dat een meerwaarde.”

ZON kan de voorfinanciering doen met opbrengsten uit de verkoop van onroerend goed aan Hines in 2018. Zo draagt dit bij aan de groeidoelstellingen van de afzetorganisatie die ook door het nieuwe veilprogramma KOSMOS nieuwe telers aan zich bindt.

Overige kosten naar beneden

In 2022 werkten nog 81 mensen bij ZON. Dat waren er in 2021 nog 86. ZON blijft zoeken naar besparingsmogelijkheden. Overigens daalden ook de honoreringskosten voor bestuur naar € 170.000 (€ 197.000 in 2021).

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin