Home

Nieuws

LTO vraagt politiek om geen nieuwe visie te maken

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 vraagt LTO Nederland aan de politieke partijen om in elk geval niet opnieuw met een visie op de land- en tuinbouw te komen.

‘De sector is in de afgelopen jaren overspoeld met nieuwe visies, programma’s en blauwdrukken van ‘hoe het moet’. Ons verzoek: kom niet met een nieuwe landbouwvisie, maar verbindt de huidige visies met daadkracht’, aldus LTO.

Vrijheid voor boeren

In een manifest doet de belangenbehartiger uit de doeken wat boeren in de volgende kabinetsperiode van nieuw beleid verlangen. Speerpunten in dit manifest zijn onder andere het duidelijk formuleren van doelen, het maken van integraal beleid en vooral daadkracht. ‘Geef ons een doel en we gaan ervoor’, schrijft LTO. Daarbij is het voor de belangenbehartiger wel belangrijk dat boeren en tuinders de vrijheid krijgen en houden om hun eigen vakmanschap en ondernemerschap in te zetten om op hun eigen manier die doelen te behalen. ‘Stel doelen in plaats van middelvoorschriften’, vat LTO het samen.

Gelijk speelveld

LTO zegt het gesprek aan te willen gaan met politici erover. Andere belangrijke punten die LTO aanstipt zijn het internationale gelijke speelveld, een verdienmodel voor extra inspanningen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en natuur. Ook stipt de club gewasbeschermingsmiddelen en biotechnologie aan als onderwerpen die relevant zijn voor de toekomst van de sector.

Het belangrijkste is toch wel dat boeren willen weten waar ze aan toe zijn, voor een langere periode dan de 4 jaar die een kabinet zit.

Of registreer je om te kunnen reageren.