Home

Nieuws

Volledig geactualiseerde versie van CLM-Milieumeetlat

De Milieumeetlat van kennis- en adviesbureau CLM is geactualiseerd, met ruim 100 nieuwe door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Grotendeels zijn dit middelen met reeds toegelaten werkzame stoffen, maar er zijn ook zestien nieuwe werkzame stoffen aan de lijst toegevoegd.

Die lijst van zestien nieuwe werkzame stoffen bestaat voor het merendeel uit ‘groene’ (van natuurlijke oorsprong) middelen. Dat betreft vooral micro-organismen, zoals Bacillus- en Trichoderma-stammen.

De meeste van deze nieuwe, ‘groene’ middelen hebben een lage milieubelasting.

Nieuwe chemische middelen

Een aantal nieuwe chemische middelen, zoals Pontos en Prosaro Plus, hebben een hoge milieubelasting voor waterleven en mogen daarom alleen met sterke driftreductie worden toegepast.

Risico voor bijen

Enkele andere chemische middelen, zoals Closer, vormen een verhoogd risico voor bijen en natuurlijke vijanden.

Ook update bij CLM-download voor abonnees

Het CLM heeft ook de download voor abonnees geactualiseerd. Deze download geeft voortaan direct een overzicht van alle toegelaten middelen en de bijbehorende milieubelastingspunten in een Excel-bestand.

Of registreer je om te kunnen reageren.