Home

Nieuws

Noodfonds landbouw in de maak

Er komt een steunpakket voor de sierteelt, de fritesaardappelsector en de voedingstuinbouw.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt in samenspraak met het landbouwbedrijfsleven aan een set van maatregelen om de effecten van de coronacrisis voor land- en tuinbouwbedrijven te beperken. Hoe de maatregelen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. De verwachting is dat het ministerie binnenkort naar buiten komt met de plannen, die voor een deel goedkeuring behoeven van de Europese Commissie.

Goedkeuring Europese Commissie

Het landbouwbedrijfsleven is dagelijks in gesprek met het landbouwministerie over een goede invulling van het steunpakket. De sierteelt heeft al heel vroeg bij het ministerie aan de bel getrokken om steun. Later volgden de fritesaardappelsector, de eendenhouderij en de voedingstuinbouw. Hoewel alle sectoren om een specifieke regeling vragen, werkt het ministerie omwille van de snelheid aan één regeling die voor zoveel mogelijk sectoren geldt. De Europese Commissie moet toestemming geven voor de steunmaatregel, die voor bedrijven maximaal € 100.000 mag bedragen. Het is nog onbekend hoeveel het kabinet voor het noodfonds uittrekt.

Er wordt ook gewerkt aan een tegemoetkoming van de loonkosten voor werkgevers die vooral afhankelijk zijn van seizoenarbeiders. Met name in de tuinbouw is dat een regeling die soelaas kan bieden. De regeling is vergelijkbaar met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW).

Bloemen worden doorgedraaid op de bloemenveiling. - Foto: ANP
Bloemen worden doorgedraaid op de bloemenveiling. - Foto: ANP

Aanvullend op eerdere regelingen

De regelingen waar het landbouwministerie aan werkt zijn gericht op boeren, tuinders en vissers en zijn in veel gevallen aanvullend op de maatregelen die al door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn aangekondigd.

Het kabinet zegt dat meer bedrijven gebruik kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Die regeling geeft ondernemers de mogelijkheid een belastingvrije gift van € 4.000 te ontvangen. De verruiming van de beleidsregel betekent dat nu ook de groente- en fruitsectoren de gift kunnen ontvangen. Er is inmiddels bijna 60 miljoen uitgekeerd aan getroffen ondernemers.

Er wordt ook nog gewerkt aan een aanpassing van de Borgstellingsregeling voor de landbouw (BL), om net zo als dat in de regeling voor het midden- en kleinbedrijf is gebeurd, de provisie te verlagen. De aanpassing van de BMKB-regeling wordt niet één-op-één overgenomen in de BL-regeling.

GO-regeling opengesteld

De zogenoemde GO-regeling (Garantie Ondernemersfinanciering) is inmiddels ook voor ondernemers in de land- en tuinbouw opengesteld. De regeling is vooral relevant voor de wat grotere bedrijven. In de corona-module van de GO-regeling is het garantiepercentage verhoogd tot 80% voor bedrijven met een omzet vanaf € 50 miljoen en tot 90% voor bedrijven met een omzet tot € 50 miljoen. Het garantiepercentage was 50%. De regeling kan pas officieel van kracht worden na goedkeuring van de Europese Commissie.Maar dan geldt de regeling met terugwerkende kracht tot 24 maart.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.