Home

Nieuws

Controle GMO-subsidie in Gecombineerde opgave

Of telers lid zijn van één afzetorganisatie wordt gecontroleerd via de Gecombineerde opgave. Dat blijkt uit de wijzigingen die zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Telers krijgen in de Gecombineerd opgave de vraag bij welke telersvereniging ze zijn aangesloten. Zo kan het ministerie makkelijker controleren of de teler in aanmerking komt voor Europese subsidie uit de GMO-regeling.

Een teler mag voor hetzelfde product slechts bij één producentenorganisatie zijn aangesloten. Het is de taak van de lidstaat om te controleren dat hij niet bij meer dan één producentenorganisatie is aangesloten. Door de controle in de opgave mee te nemen, wordt toezicht houden voor het ministerie gemakkelijker.

Meer administratie

De Gecombineerde opgave wordt dit jaar een iets zwaardere administratieve handeling voor bedrijven, blijkt uit de publicatie. Gemiddeld is 3 uur meer nodig voor het invullen van de opgave, dat is het gemiddelde over alle 60.000 bedrijven in land- en tuinbouw. In de tuinbouw moeten telers onder meer de plek op hun bedrijf aangeven waar risicoproducten worden geteeld, moeten energiestatistieken worden gedeeld over bijvoorbeeld wkk’s en de CO2-emissie worden opgegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.