Home

Nieuws

Flyer ‘Omwonenden en gewasbescherming’ vernieuwd

De flyer ‘Een goede buur …’, over hoe om te gaan met omwonenden bij gewasbescherming, is vernieuwd. Iedereen kan deze flyer downloaden als hulpmiddel om te komen tot een goede communicatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Ondanks de zorgvuldige manier van werken van boeren, tuinders en loonwerkers, maken burgers en omwonenden zich soms zorgen over de gewasbeschermingsmiddelen die in hun buurt worden toegepast. Daarom wordt het voor de toepassers van gewasbeschermingsmiddelen steeds belangrijker om hierover te communiceren. De flyer ‘Een goede buur …’ geeft hiervoor handreikingen.

Uitgangspunten

De flyer die enige tijd geleden door Nefyto, LTO Nederland, Agrodis en Cumela werd gepubliceerd, is onlangs vernieuwd. De flyer informeert boeren, tuinders en loonwerkers hoe je tot een goede communicatie kunt komen met omwonenden van landbouwpercelen en andere burgers over het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. De drie uitgangspunten zijn hetzelfde gebleven:

• communiceren: ken je buren

• informeren: ken het middel en de omgeving

• luisteren: wat als omwonenden hun zorgen uiten?

Veilig en verantwoord

Het initiatief wordt ondersteund door Nefyto omdat de leden van deze organisatie het van groot belang vinden dat hun middelen veilig en verantwoord worden gebruikt. Daarom informeren zij de gebruikers over de wijze waarop middelen binnen de wettelijke kaders en volgens de principes van geïntegreerde gewasbescherming kunnen worden ingezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.