Home

Nieuws

Teler aansprakelijk bij overslaan plaag naar buren

De rechtbank Den Haag heeft een bloembollenteler veroordeeld voor de schade die als gevolg van geelziek in zijn hyacintenbollen optrad in een aangrenzend perceel van de buren.

De buurman had in mei 2015 geelziek ontdekt in het bewuste perceel en ook in zijn eigen perceel. Geelziek is een bacterieziekte die zowel in de bol als op de plant in het veld voorkomt. De bacterie verspreidt zich door regen, wind en bewerkingen.

Volgens deskundigen was de besmetting duidelijk afkomstig van de aangeklaagde bloembollenteler: alleen dat gedeelte van het perceel van de buurman dat grensde aan dat van de bloembollenteler was besmet, de rest niet. De buurman klaagt de bloembollenteler aan omdat die te weinig heeft gedaan om geelziek te voorkomen en dus onrechtmatig heeft gehandeld. Hij vordert € 30.000 schadevergoeding.

Alleen risico is niet onrechtmatig

Volgens de rechtbank is alleen het risico op verspreiding van plantenziekten onvoldoende om onrechtmatigheid aan te nemen. Maar in dit geval oordeelt de rechtbank dat de bloembollenteler juist omdat hij de heetstookbehandeling (die geelziek kan bestrijden) niet heeft kunnen voltooien extra alert had moeten zijn op geelziek en de voorkoming van verspreiding daarvan. “De teler liep immers een voor hem voorzienbaar groter risico op geelziek nu de heetstookbehandeling niet voltooid was’, aldus de rechtbank.

Onvoldoende maatregelen genomen

Volgens de bloembollenteler verspreidt geelziek zich snel door het weer en de wind en kon hij daar niets aan doen. Hij heeft in zijn ogen alles gedaan wat mogelijk was. Uit de deskundigenrapporten maakt de rechtbank echter op dat er wel effectieve maatregelen zijn geelziekverspreiding te voorkomen. Dat heeft de bloembollenteler niet gedaan, daarmee heeft hij onvoldoende maatregelen genomen waar dat juist van hem verwacht had mogen worden. Dat is onrechtmatig handelen, aldus de rechtbank, die een schadevergoeding van € 20.000 toewijst aan de buurman.

Of registreer je om te kunnen reageren.