Home

Nieuws

‘Marges per schakel in keten helder maken’

GroentenFruit Huis pleit voor markttransparantie en openheid over de kostprijs in de keten.

“Markttransparantie waarbij de marges per schakel in de keten duidelijk worden gemaakt, geeft inzicht in een eerlijke prijs”, stelt directeur Richard Schouten van de koepel van telersverenigingen en handelsbedrijven. “Dit levert ons inziens de consument de benodigde informatie om gevoel te krijgen bij een prijs waar producenten voor kunnen blijven produceren.”

BTW-verhoging afgewenteld

In reactie op de uitspraken van landbouwminister Carola Schouten dat voedsel te goedkoop is en de gelijktijdig naar buiten gebrachte CBS-cijfers dat voedsel juist duurder wordt, voert de directeur van GroentenFruit Huis een eigen prijsmonitoring op. Daaruit blijkt dat de per 1 januari ingevoerde btw-verhoging bij veel groente- en fruitproducten niet tot hogere winkelprijzen heeft geleid. Dat betekent dat die btw-verhoging elders in de keten wordt neergelegd, aldus directeur Schouten.

Consument heeft geen anker meer wat een eerlijke prijs is

Eerlijke prijs

Waar in de keten die 3% is neergelegd is nu niet transparant. Hetzelfde geldt voor de vraag wat er gebeurt met de kosten die telers maken voor extra duurzaamheidseisen van de retail. Richard Schouten: “Alleen als er een eerlijke prijs wordt betaald, waarbij ook de inspanningen van telers en andere ketenpartijen voor verduurzaming worden beloond, is de sector in staat om zich te blijven ontwikkelen en te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen van supermarkten en consumenten en de regelgeving vanuit overheden. Maar de consument heeft geen anker meer wat een eerlijke prijs is.”

Toezichthoudende rol overheid

Meer transparantie is kan wel voor dat anker zorgen. GroentenFruit Huis ziet bij het bereiken van de nodige markttransparantie een rol voor de overheid die een toezichthoudende rol zou kunnen hebben over wat eerlijke prijzen zijn. “De overheid zou alle partijen in de keten kunnen stimuleren om transparantie te verschaffen. Als sector zelf willen wij een bijdrage leveren door transparant te zijn en mee te werken aan initiatieven die inzicht geven in echte en eerlijke prijzen.”

Veel prijzen voor veel verschillende producten op verschillende tijdstippen in het jaar vragen om meer ketentransaparantie. - Foto: Ton van der Scheer
Veel prijzen voor veel verschillende producten op verschillende tijdstippen in het jaar vragen om meer ketentransaparantie. - Foto: Ton van der Scheer

Of registreer je om te kunnen reageren.