Home

Nieuws

‘Leden Glastuinbouw Nederland niet voorgetrokken’

Organisatie droeg 13 Westlandse locaties aan voor noodhuisvesting personeel, maar niet bij leden.

Leden van Glastuinbouw Nederland zijn niet voorgetrokken. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Westland in antwoord op vragen van oppositiepartij Westland Verstandig.

Westland wil op korte termijn en tijdelijk 1.000 bedden op braakliggende glastuinbouwpercelen realiseren. Glastuinbouw Nederland (Westland) heeft daarvoor locaties gescreend en aangedragen bij het college.

De telersorganisatie benaderde 10 geregistreerde uitzendbureaus om met voorstellen te komen voor locaties. Dat mag niet op teeltbedrijven zelf zijn, maar wel op braakliggende grond.

Niet herstructurering blokkeren

Glastuinbouw Nederland beoordeelde vervolgens of de locaties niet in de directe omgeving van loodsen of bassins zijn, of herstructurering in de weg staan of van telers zelf afkomstig zijn.

Daarmee voorkomt Glastuinbouw Nederland volgens het college van burgemeester en wethouders dat het eigen leden naar voren schuift als locatievoorstel. “We zien geen gevaar dat leden worden voorgetrokken of dat niet-leden worden geweerd.”

Nog geen vergunning

Uit de antwoorden van het college blijkt dat voor deze locaties nog geen omgevingsvergunningen zijn verstrekt. Dat zal uiterlijk 16 juli gebeuren. Zolang nog geen vergunning voor de locaties is afgegeven, blijven deze precieze locaties onbekend.

Volgens Glastuinbouw Nederland Westland-voorzitter Jacco Vooijs zullen het voornamelijk kleinschalige plannen zijn van 50 tot 60 bedden. “Dat is voor maximaal 3 jaar voor omliggende bedrijven en omwonenden makkelijker te accepteren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.