Home

Nieuws

Albert Heijn: teeltregistratie voor alle telers

Albert Heijn wil het aandeel telers dat in een online registratietool de teeltregistratie bijhoudt, vergroten van 80% naar 100% in 2020. Dat geldt voor alle Nederlandse telers die aardappelen, groenten of fruit leveren aan de supermarktketen.

Met behulp van deze registratie kunnen telers vooruitgang boeken in de reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. “We hebben samenwerking nodig in de keten om de milieudoelen te halen”, zei Nienke Weidema, kwaliteitsmanager AGF bij Albert Heijn, op een bijeenkomst in Lelystad van de Brancheorganisatie Akkerbouw en WUR. “Met deze registratietool kunnen we samen met de telers zien waar de verschillen zitten tussen regio’s en tussen telers wat betreft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo kunnen de telers van elkaar leren. Het doel is om het middelengebruik transparanter te maken en samen de milieubelasting te verlagen.”

Samenwerking om schadelijke middelen uit te faseren

De overheid wil dat akkerbouwers minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken, schrijft landbouwminister Carola Schouten in haar Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. De BO-Akkerbouw streeft naar hetzelfde, staat in het Actieplan Plantgezondheid van de BO. Albert Heijn en Natuur & Milieu startten in 2016 een samenwerking met als doel het gebruik van de 27 meest schadelijke gewasbeschermingsmiddelen volgens de CLM-lijst uit te faseren of te vervangen. Weidema: “Het is een unieke samenwerking. We hebben teeltproeven gedaan waarbij we met inzet van innovatieve teelttechnieken en advies van ketenpartners op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor die middelen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.