Home

Nieuws 1 reactie

Partijen willen uitsluitsel misstanden huisvesting

De linkse partijen in Provinciale Staten van Zuid-Holland willen dat een breed nieuw onderzoek naar huisvesting antwoorden geeft over misstanden.

Dat blijkt uit vragen van PvdA, GroenLinks en SP. Daarbij haken de partijen aan bij recente berichtgeving over mogelijke misstanden in Westland in onder meer NRC. De partijen houden een slag om de arm over deze misstanden, maar hopen dat een groot onderzoeksprogramma van Zuid-Holland, gemeentes en Binnenlandse Zaken uitsluitsel kan geven. Dat schrijven de partijen: “Zou het onderzoek dat wordt aangekondigd ook een antwoord kunnen geven op de vraag hoe deze problemen voorkomen kunnen worden en eventueel aangepakt kunnen worden voor zover deze zich voordoen?”

Nieuwe instrumenten

Zuid-Holland gaat nieuwe maatregelen onderzoeken met gemeentes en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor is € 400.000 ter beschikking gesteld. Dat onderzoek moet leiden tot nieuwe instrumenten, die vervolgens ook voor andere gemeentes en provincies ingezet kunnen worden.

Imagoschade

De bron van de berichtgeving over misstanden is de Poolse belangenbehartiger Polska Porada. De mediaberichten over vermeende misstanden in Westland leidden al tot vragen van Gemeentebelanden Westland, dat vreest dat een verkeerd beeld van de Westlandse tuinbouw wordt geschetst.

Nieuwe locaties in Westland

In de gemeente Westland wordt gewerkt aan nieuwe huisvestingslocaties met uitzendbureau. De gemeente heeft 10 uitzendbureaus toegelaten in register uitzendbureaus ontwikkelkader huisvesting.

Eén reactie

  • 8911329347 sprenkeling

    bedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten moeten zelf op hun bedrijf een hotel naar eigen behoefte bouwen wij hebben dit ook laten doen dus hebben daar dan zelf de lusten en de lasten van

Of registreer je om te kunnen reageren.