Glas

Nieuws

Zuid-Holland wil regels arbeidsmigranten verruimen

Zuid-Holland verruimde al de regels voor huisvesting van arbeidsmigranten, maar kondigt nog meer beleid aan om meer migranten te huisvesten.

Recent verruimde Zuid-Holland al regels dat arbeidsmigranten in bestaande bebouwing mogen wonen. In een nieuw programma huisvesting kondigt Zuid-Holland aan verdere nieuwe maatregelen te willen onderzoeken met gemeentes en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die nieuwe instrumenten worden ook voor andere gemeentes en provincies uitontwikkeld.

Regels verruimen

Zo is de regelgeving voor wonen en logies nu te knellend en wil Zuid-Holland die regels verruimen. Ook geeft Zuid-Holland aan bereid te zijn regelgeving aan te passen als dat nodig is om oplossingen te bieden als plannen daarop stuiten. De provincie schrijft voor waar in het buitengebied of bij kernen huisvesting kan worden ontwikkeld, maar daar lopen gemeentes vaak tegen beperkingen aan.

Registratie

Het nieuwe programma, waarvoor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4 ton beschikbaar stelt, richt zich allereerst op beter inzicht in het aantal arbeidsmigranten. Dat is er nu vaak niet, waardoor ook slecht zicht is op benodigde huisvesting. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om versneld goede huisvestingsvoorzieningen te realiseren met bijvoorbeeld flexibele woningen. Verder is er aandacht voor regelgeving, het delen van goede voorbeelden en handhaven op illegale bewoning.

Niet alle gemeentes doen mee

Uit de brief van de provincie valt op te maken dat Zuid-Holland wil dat meer gemeenten zich inzetten voor huisvesting. Nu doen nog te weinig gemeentes mee waardoor arbeidsmigranten te ver wonen van hun werk. Dat leidt tot ongewenste verkeersbewegingen.

De provincie wil ook kijken naar handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen. Of dat tot een verruiming leidt, moet nog blijken bij de verdere uitwerking van de plannen. Die worden medio dit jaar bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.